آفرینش های زیبا

توجه! دانش آموزان عزیز نهم


همه ی دانش اموزانی که در کلاس های نهم درباره ی وصف اتوبوس شلوغ متن نوشتند، انشای خود را به رایانامه ی roohafza90@ yahoo.com ارسال کنند تا بخش هایی از انشای آنان در وبلاگ عندلیب جان به نام خودآنان معرفی شود


/ 0 نظر / 74 بازدید