چند نمونه از اشعار مهدی جهاندار (متناسب با پایه ی 8)

غزل عاشقانه

 

 

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم
هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیمدل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور
گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیمنامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تویی
از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیمسوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان
دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیمقل هو الله احد قل عشق الله الصمد
راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیمگیسویت را بازکن انا فتحنایی بگو
دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم


ای لبانت محیی الاموات لبخندی بزن
مردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیممیزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می کند
هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

 

شرح انتظار

 

با توام ای دشت بی پایان ! سوار ما چه شد؟

 

یکه تاز جاده های انتظار ما چه شد؟

 

آشنای "لا فتی الا علی " اینک کجاست؟

 

صاحب " لاسیف الا ذوالفقار" ما چه شد؟

 

چارده قرن است چِل منزل عطش پیموده ایم

 

التیام زخم های بی شمار ما چه شد؟

 

چشم یوسف انتظاران را کسی بینا نکرد

 

روشنای دیده ی امّیدوار ما چه شد؟

 

ذوالجناحا ! عصر ما چون عصر عاشورا مباد!

 

دشت را گشتی بزن بنگر سوار ما چه شد؟

 

باز ای موعود! بی تو جمعه ای دیگر گذشت

 

کشت مارا بیقراری پس قرار ما چه شد؟

 

می نشینم تا ظهور سرخ مردی سبز پوش

 

آن زمان دیگر نمی پرسم بهار ما چه شد

 

 

مهدی جهاندار

/ 0 نظر / 114 بازدید