املای اوّل

ردیف

                                                                                 باسمه تعالی 

                                  

                                                ارزشیابی املای فارسی پایه اوّل راهنمایی

شمارک

1

در نوشتن املا به نحوه ی تلفّظ ومطابقت آن با شکل نوشتاری دقّت شود.     ص           o   غo  

25/.

2

بهتر است هنگام نوشتن املا با توجّه به ...................مفهوم و پیام جملات ،نشانه های نگارشی را رعایت کرد.

25/.

3

مترادف هر کلمه را پیدا کنید و دو به دوکنار هم بنویسید.(یک واژه اضافی است)

سایه ها – بردباری – نمونه -  پاکدامنی – اسوه – زلال – صبر – صلاح – ظلال

1  -     ................... و .........................                       2   - ................... و .......................  

 3-     ................... و .........................                        4   -  ...................و  ......................

1

4

درکدام گزینه، همه ی کلمات با یکدیگر، هم خانواده اند؟

                  الف) جدّیّت .  جدید. تجدید                                     ب) طبیعت . طبیب . مطلب         

                     ج) تحسین . محسن. سبحان                                     د)  نظام  . نظم.  منظوم

 

5/.

5

واژه هایی بنویسید که آغاز هر کدام هر یک از حروف زیر باشد.(یک مورد برای هرکدام)

       عــ.....................                                                          شــ..........................

1

6

با توجّه به معنای داخل کمانک حروف درهم ریخته را مرتّب کنید.

            خ . ا . ا.  ص . ل  ( =پاکدلی )  ....................................

 

5/.

7

هم آوای هر کلمه را مقابل آن بنویسید.

                          خواست(..........................)                      صبا(............................)

1

8

شکل صحیحِ کلمات نادرست را در جای خالی بنویسید .

     توصعه و پیشرفت   (.............................)   

     قافل و بی خبر      (..............................)   

  پیشوایی و مغتدایی (...............................)   

5/1

9

 

در جای خالی حرف درست را قرار دهید.

  • با زبان فارسی می توانم اندر...( ذ. ز. ض. ) استادان اخلاق را بشنوم.
  • جوانانِ ما  به ر...م ( غــ . قــ ) تلاش های دشمنان، اهل فکر کردن و درک و تحلیل هستند.
  • آب، این روح مـ....اب( ز .ضـ . ذ.  ظ ) امید و زندگی، تازه نفس با گام های استوار به پیش می رفت.
  • امیرکبیر مردی لایــ....( غ . ق ) و دلسوز بود که به ایران خدمت فراوانی کرد.

 

4

توفیق رفیقتان

/ 2 نظر / 34 بازدید
فاطمه معقول

مدرسه فرزانه 1 کلاس شقایق 3 در تاریخ 17/12/90 وارد سایت شده و سوالات را جواب داده ام.

ملیکا سادات میرپویا

1- صحیح 2- آهنگ 3- 1/ نمونه و اسوه 2/ بردباری و صبر 3/ سایه ها و ظلال 4/ زلال و پاکدامنی 4- د 5 - عطوفت شایان 6- اخلاص 7- خاست سبا 8- توسعه و پیشرفت غافل و بی خبر پیشوایی و مقتدایی 9 - اندرز رغم مذاب لایق