خرداد94 ادبیات هشتم

معانی واژگان

الف . معانی واژگانی را که زیر آن خط کشیده شده، بنویسید.

  1. 1.      پرستار امرش همه چیز و کس  //  بنی آدم و مرغ و مور و مگس

 2. تو از آن آزاد اندیشانی هستی که پایدار و نستوه، استوار چون کوه می کوشند.

3. فرش هایش از گلیم و بوریاست.

 4 . شاه به تنگنا افتاد و توطئه ی انگلیس شکست خورد.

 5. کرد او اندر غزایش کاهلی.

 6. چون آن مرد واقف شد که زر ببردند خجل وار بازگشت.

 7 . بر ورق کرد رقم بس که مکرر تشنه.

 8 . ای کسی که از فرط غرور گمان می کنی روزگار درازی در پیش داری،عمر خود را تلف مکن.

 

ب . معانی نظم ونثر  

 9. هر روز زندگی گذشته ی خود را به یاد می آورم تا خود به غلط نیفتم .  

........................................................................................................................................

 

10 . تویی که بر فر و فروغ ایران خواهی افزود و چشم جهانیان را به خیرگی خواهی کشاند .

................................................................................................................................................................

 

11 . وآن که حب وطن نداشت به دل // مرده زان خوب تر به باور من     

........................................................................................................................

 

 

12 . از علی آموز اخلاص عمل  //  شیر حق را دان منزه از دغل    

.....................................................................................................................

13 .  همچو ماهی که فتد زآب، برون آل نبی // می تپیدی دلشان سوخته در بر تشنه 

.................................................................................................................................................................

14 . تو را دوست می دارم / ای آفتاب شمایل دریادل /که نام خیابانهایت را شهیدان برگزیده اند.

.....................................................................................................................................................................................

15. او را طلب کنید که مرا با او کار است.

.............................................................................................

 

دانش زبانی

16. عبارت زیر چند جمله دارد؟

"خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن //    خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی"

الف. پنج             ب. چهار            ج. سه           د. دو

دانش زبانی

17. مصدر همه ی  واژه های زیر در گزینه ها درست آمده به جز ..........

              

الف. شناسه (شناختن)        ب. دهنده(داشتن)     ج. ستایش(ستودن)        د. تازش(تاختن)

دانش زبانی

18. در کدام گزینه  صفت مبهم به کار رفته است؟

الف.چند جمعه ی دیگر منتظر بمانم؟          ب. کای فلان چاشت بده یا شامم

     ج. چه خوب شد که آمدی                        د. هر سخن راست را هم نباید گفت

دانش زبانی

19 . با توجه به جمله ی" یکی او را گفت :کجا روی؟گفت: درمی دارم به خزفروشان می شوم تا خزّی خرم" کدام یک از نقش های دستوری در جمله نادرست است ؟

الف. او :گروه متممی    ب .  خزّی:گروه مفعولی   ج. یکی:گروه نهادی     د. می شوم: فعل اسنادی

دانش زبانی

20. در متن زیر، فقط هستهیهرگروه اسمی را مشخص کنید. 

  بیفشان از وضو بر رویم آن آب   

دانش ادبی

21. آیا تکرار قافیه در سراسر شعر باعث افزایش موسیقی و انتقال مؤثر پیام شاعر است؟ 

                                           بله  J            خیرL

دانش ادبی

22. قافیه را در بیت زیر مشخص کنید .

ما به روی دوستان از بوستان آسوده ایم    //   گر بهار آید و گر باد خزان آسوده ایم

 

دانش ادبی

23. در کدام گزینه تشبیه به کار رفته است؟

الف. طبیب نقاش   ب.سیمای وطن        ج.  گنجینه ی ادبیات        د. پاره ی پیکر

دانش ادبی

24 .کدام  واژه با "رفیق"  می تواند جناس شود ؟

الف.شفیق            ب. دقیق           ج. حقیق                د. حریق

دانش ادبی

 

25. اسرارالتوحید از .........................است که در شرح حال و سخنان............................... نوشته شده است.

ترجمه

26. این سخن امام صادق علیه السلام را به فارسی ترجمه کنید:   " تواضَعوا  لِمَن طَلَبتم مِنه العِلم"

...................................................................................................................................

خود ارزیابی

27. به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد؟

.........................................................................................................................................................................................

 

خود ارزیابی

28. نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود،چه کارهایی می کنند؟

............................................................................................................................................................................................

 

خود ارزیابی

29. به نظر شما چگونه می توان یاد شهدای واقعه ی کربلا را زنده نگه داشت؟

..............................................................................................................................................................................................

 

 

 

ج. در عبارات زیر،منظور از کلمات مشخص شده، چیست؟     (از توضیح اضافه بپرهیزید.)

 

30. "با دل سپاری رهبر و مردم به توحید و ایمان الهی بود که دوگانگی از میان برخاست و وحدت کلمه پدیدار گشت".       کنایه از :..................................

 

31 . "همین که وقت از دست رفت انگشت ندامت به دندان می گزیم و سودی نمی بریم"

کنایه از این که:  ....................................................................

 

32. "به چشم مرحمت سویم نظر کن // شفیع آخرت خیرالبشر کن " منظور کیست؟..............................

 

 

درک مطلب

33. "از مکافات عمل غافل مشو  //  گندم از گندم بروید جو زجو " مقصود چیست؟.............................

34. " حیف است طایری چو تو در خاکدان غم "   منظورچیست؟    .............................

 

به پرسش های زیر، پاسخ کوتاه بدهید.

35.در مصرع" عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست "   

    شاعر دلیل مهرورزی و عشق به کاینات را در چه می داند؟............................................

36. حکیم نظامی در بیت:"  غافل منشین نه وقت بازی است // وقت هنر است و سرفرازی است"

به چه نکته ای سفارش می کند؟.....................................................

حفظ شعر

37 . جاهای خالی را با واژگان مناسب پر کنید.

 

الف.      آل احمد همه .................ز بزرگ و کوچک      نسل حیدر همه از ............. و ..............تشنه

 

 

 ب.           نوجــوانی به .............. مغــرور              ................. ............... همی راند ز دور

 

              شکر گویم که مرا............ نساخت            به خسی چون تو ..............  نساخت

 

 

 

/ 3 نظر / 140 بازدید
هشتم هفت،فرزانگان امین2

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما معلم گرامی میخواستم بپرسم که امتحان املای پایانی فقط به صورت تقریری است یا املای تحریری هم دارد ؟

زهرا

مثل همیشه عالی مر30

سمپاد

سلام ببخشید این امتحان فارسی ترم بود و با توجه به اینکه نمره ها در کارنامه میرن امتحان سختی بود مثلا اون بله خیرش خیلی شک برانگیز بود و ما نمیتونیم بگیم هرچیزی که تو کتاب نوشته نشده صرفا غلطه....