یافتن محور های ایهام در چند بیت شعر ویژه پایه ی سوم

آیا می توانید محور های ایهام را در ابیات زیر پیدا کنید؟

 

 

از خیالش مانده ام شرمنده کاندر چشم من

گهگهــــی می آیـــد و مـــردم نوازی می کند

 

مردم نوازی در معنای ترکیبی " با مردم مهربانی و نیکویی کردن"  معروف و زبانزد است و دیگر " نوازش مردمک چشم هم مورد نظر است.

شعر از دیوان امیر خسرو دهلوی است.

 

 

 

سخن سعدی بشنو که تو خود زیبایی

خاصه آن وقت که در گوش کنی مروارید

 

زیبایی یار آن هنگام بیشتر است که گوشواره ای از مروارید هم در گوش داشته باشد .

دیگر اشاره به این که سخنان سعدی مروارید است و هر که در گوش کند(=بشنود) گویا مروارید به گوش کرده زیرا با سخنانش سیرتش زیبا می شود.

 

 

برندگان پاسخ درست به ترتیب ارسال:

 

 

ا.مهرو مهدوی نسب

 

2.صبا تیموری

 

 

با آرزوی شادکامی برای این عزیزان!

 

 

/ 1 نظر / 59 بازدید
یه سوم پنجی

تبریک میگم بچه ها[گل][لبخند][چشمک][پلک][شوخی]