گفت و گو با میر جلال کزازی

برخی از آثار دکتر میر جلال الدین کزازی:

 • آب و آینه (مجموعه مقاله)
 • از گونه ای دیگر (شاهنامه شناسی)
 • بیکران سبز (دفتر شعر)
 • پارسا و ترسا (عطارشناسی)
 • پرنیان پندار (مجموعه مقاله)
 • پند و پیوند (حافظ شناسی)
 • تَرجُمانی و تَرزَبانی (هنر ترجمه)
 • تندبادی از کنج (شاهنامه شناسی)
 • دُرّ دریای دَری (شاهنامه شناسی)
 • دیدار با اژدها (گزارش سفر)
 • دیر مغان (حافظ شناسی)
 • رخسار صبح (خاقانی شناسی)
 • روزهای کاتالونیا (گزارش سفر)
 • رویا، حماسه، اسطوره (شاهنامه شناسی)
 • زیباشناسی سخن پارسی در سه جلد
 • سراچه آوا و رنگ (خاقانی شناسی)
 • سوزن عیسی (خاقانی شناسی)
 • گذری و نظری بر آثار و احوال (زیست نامه)
 • گزارش دشواریهای دیوان خاقانی (خاقانی شناسی)
 • مازهای راز (شاهنامه شناسی)
 • نامه باستان  (هفت جلد)
/ 0 نظر / 63 بازدید