پاسخ مسابقه2

ا-از میان کلمات زیر چند کلمه جمع مکسر است؟

(اسلحه.ابزار.محک.حور.اجتماع.طلبه.علوم.اصحاب.عطشان.)

         الف.2      ب.5       ج. 3     د. 4      هـ .6

 

 

2- بن مضارع از مصدر شستن:

الف.شست   ب.شوی      ج . شور     د.بشو    هــ.  نشین

 

با سپاس از شرکت کنندگان متاسفانه برنده نداشتیم.ناراحت

/ 2 نظر / 19 بازدید
مرضيه2/10

ميشه از اين مسابقه ها باز هم بذارين؟ [سوال] دستتون درد نكنه.

مهسا

دست شما درد نکند.خیلی عالی بود.به قول خودتان دست مریزاد[هورا]