عندلیب جان

آموزشی ادبی زبانی

نذرامام رضا علیه السلام(کوچه های خراسان)

چشمه‌های خروشان تو را می‌ شناسند                                    موج‌های پریشان تو را می‌ شناسند پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی                                  ریگ‌های بیابان تو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید
آذر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
7 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
8 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
11 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
16 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
12 پست
آذر 92
10 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
13 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
13 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
14 پست
دی 91
19 پست
آذر 91
20 پست
آبان 91
10 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
9 پست
دی 90
10 پست
غزل_عطار
1 پست
آسمان_شب
1 پست
توصیف
7 پست
استعاره
2 پست
مناجات
3 پست
رمضان
1 پست
نگاه_خدا
1 پست
داستانک
1 پست
اصوات
1 پست
بسیجی
1 پست
دیالوگ
1 پست
لیمیا
1 پست
هیمیا
1 پست
اغراق
2 پست
غلو
1 پست
مبالغه
1 پست
چهارپاره
1 پست
لف_و_نشر
1 پست
آچمز
1 پست
آمپاس
1 پست
ان_قلت
1 پست
ضرس
1 پست
سعدی
2 پست
غزل_سعدی
1 پست
ادب_سعدی
1 پست
سیاه_مشق
1 پست
کرشمه
1 پست
خط_شکسته
1 پست
فتنه
1 پست
هفت_پیکر
1 پست
عشق_ورزی
1 پست
بیا_که_
1 پست
شهید_همت
1 پست
معلم_خوب
1 پست
زلزله
1 پست
درک_لحظه
1 پست
شیرین
6 پست
فرهاد
6 پست
مریم
1 پست
خسرو
2 پست
تکرا_حرف
1 پست
نقل_لغات
1 پست
دهه_ی_فجر
1 پست
جناس
1 پست
سیمینوف
1 پست
دراگانوف
1 پست
ریش
1 پست
زن_خوشگل
1 پست
جمع_مکسر
2 پست
تشخیص
2 پست
نماز
1 پست
اربعین
1 پست
کوهکن
1 پست
روستا
1 پست
ویلا
1 پست
ویلانشین
1 پست
فراموشی
1 پست
چادر
1 پست
موج_دریا
1 پست
تیارا
1 پست
کلاه_نمد
1 پست
گفتم_کجا
1 پست
واژه_بست
1 پست
دستخون
1 پست
خنگ
1 پست
زرنگ
1 پست
قیمه
1 پست
هوای_نفس
1 پست
هوای_پاک
1 پست
ماه_محرم
1 پست
مشاعره
1 پست
انشا
1 پست
نواقص
1 پست
نقص
1 پست
نقایص
1 پست
کم_خوری
1 پست
تک_خوری
1 پست
حب_الوطن
1 پست
بحر_طویل
1 پست