پاسخ به سوال مهناز (مهرو)

تلفظ صحیح (چادر ) به چه صورت است؟

 

با سپاس از دقت نظر شما دوست عزیز نسبت به مباحث کلاسی نکاتی را در این باره بیان می کنیم:

 

تلفظ (چادر) به سه شکل ( با فتح دال.با کسر دال. با رفع دال) درست است. این اسم در لغت به معانی خیمه.سایبان.بالاپوش زنان. ردا .جامه ی رویین زنان و معانی دیگر قریب به همین مضامین آمده است.نکته ی مورد بحث آن جاست که وقتی به ریشه ی این اسم در زبان های قدیم تر مثلا سانسکریت (زبان فصیح که شاخه ای از زبان هند و اروپایی است) مراجعه می کنیم می بینیم که از (  chatar) ( چتر شاهی ) (شاتر)گرفته شده است.( chattra)  (چتر) از ( chad)  به معنای (پوشاندن ) گرفته شده است.

در شکل قدیمی آن  (چاذر ) با فتح ذال هم ذکر شده است.در برخی زبانهای دیگر هم به همین شکل آمده است.

از طرفی ادبای  طراز اوّل زبان و ادب فارسی نیز در ابیات و اشعار خویش آن را با کلماتی چون (مادر .برادر .دلاور و...)هم قافیه گرفته اند که دلیل ما را بر این که آن را به صورت فتح دال تلفظ کنیم تقویت می کند. چند مثال :

از فخر الدین اسعد گرگانی در ویس و رامین:

چهل جنگی همه گرد دلاور

کشیده چون زنان در روی چادر

 

پس آن گه چون زنان پوشیده چادر

به پیش ویس بانو شد سراسر

 

مر او را گفت رامین ای برادر

بپوش این راز ما را زیر چادر

 

بیارم ویسه را با کیش و چادر

پیاده چون سگان در پیش لشکر

 

از سعدی :

بس قامت زیبا که زیر چادر باشد

چون باز کنی مادر مادر باشد

 

از فردوسی:

ز کافور زیر اندرش بستری

کشیده ز دیبا بر او چادری

 

و...    ( منابع:لغتنامه دهخدا. فرهنگ معین . تاریخ زبان فارسی دکتر باقری.متون مختلف ادبی شاهنامه.کلیات سعدی .)

 

/ 4 نظر / 25 بازدید
مهناز(مهرو)

ازتون بسیار سپاس گزارم که با دقّت نظر و آگاهی منحصربه فردتون به پرسشم پاسخ دادید.[لبخند]

فاطمه (م)2/10

پس یعنی تلفظ صحیح چادر با فتحه روی حرف دال هست دیگه؟!

زهرا صادقی نیا

جالبه[نیشخند]

یگانه

تلفظ صحیح سینما چیست؟