به تو می اندیشم...تو بیا

 به تو می اندیشم ای سراپا همه خوبی

همه می پرسند:

چیست در زمزمه ی مبهم آب؟
چیست در همهمه دلکش برگ؟
چیست در بازی آن ابر سپید،
روی این آبی آرام بلند،
که تو را می برد این گونه به ژرفای خیال

چیست در خلوت خاموش کبوتر ها؟
چیست در کوشش بی حاصل موج؟
چیست در خنده ی جام؟
که تو چندین ساعت،
مات و مبهوت به آن می نگری؟

نه به ابر،
نه به آب ،
نه به برگ،
نه به این آبی آرام بلند،
 
نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جام،
نه به این خلوت خاموش کبوتر ها،
من به این جمله نمی اندیشم!

من مناجات درختان را ،هنگام سحر،
رقص عطر گل یخ را با باد،
نفس پاک شقایق را در سینه ی کوه،
صحبت چلچله ها را با صبح،
نبض پاینده ی هستی را در گندم زار،
گردش رنگ و طراوت را در گونه ی گل،
همه را می شنوم،
می بینم.
من به این جمله نمی اندیشم.

 به تو می اندیشم
ای سراپا همه خوبی،
تک و تنها به تو می اندیشم.
همه وقت
همه جا
من به هر حال که باشم به تو می اندیشم.
تو بدان این را ،تنها تو بدان.

تو بیا
تو بمان با من تنها تو بمان.
جای مهتاب به تاریکی شب ها تو بتاب!
من فدای تو،به جای همه گل ها تو بخند!
اینک این من که به پای تو درافتادم باز
ریسمانی کن از آن موی دراز،
تو بگیر،
تو ببند!

تو بخواه
پاسخ چلچله هارا ،تو بگو
قصه ابر هوا را ،تو بخوان!
تو بمان با من ،تنها تو بمان!

در دل ساغر هستی تو بجوش
من همین یک نفس از جرعه ی جانم باقی ست،
آخرین جرعه ی این جام تهی را تو بنوش!
 
                                       (از کتاب بهار را باورکن:فریدون مشیری)
/ 2 نظر / 20 بازدید

اللهم عجل لولیک الفرج

اَللهُمَ عَجِل لِوَلیِکَ اَلفَرَج