پاسخ به پرسش گلبرگ هشتم

ارکان تشبیه در بیت:خلیل آتشین نفس...و

 

 

 

سلام. خسته نباشید. چند تا سوال داشتم

ارکان تشبیه توی این مصرع چیه؟.


خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن


معنی این بیت چیه:
شهریار غزلم خواند غزالی وحشی

بد نشد با غزلی صید غزالی کردیم

پاسخ:

سلام و سپاس.

 

سخن :مشبه

آتشین: مشبه به

وجه شبه: تأثیر و نفوذ سخن در دیگران

این تعبیری است خطاب به امام زمان سلام الله علیه  که شاعر ایشان را  ابراهیم خلیل علیه  السلام و تبر به دوش زمانه ای تعبیر کرده است . با رجعت امام علیه السلام از  آداب و رسوم غلط جامعه ی امروزه که همان بازگشت به دوره ی جاهلیت است نابود می شود .

سنگ و چوب که امروزه خدای عده ای شده همان وابستگی ها و تعلقات شدیدی است که نسبت به مال و ثروت و... پدیدار است. پول و ثروت و اسکناس و اینترنت و ماهواره و...که ساخت ان  یا از سنگ است یا از چوب و به طور کلی تعلقات دنیوی

 

پاسخ2

این بیت از غزل معروف شهریار است یعنی :

کسی که خود همچون غزال و آهویی وحشی (زیبا و خوب رو) بود به من لقب شهریار غزل داد و از من تعریف کرد.چه خوب شد که توانستم با یک غزلی ، غزالی (آهویی (استعاره از آن خوب رو) را شکار کنم.

 

 

نقل است که استاد شهریار در جائی غزلخوانی کرد. پس از اتمام، دختر خانمی بلند شد و خطاب به استاد گفت :
استاد! حقا که شهریار غزل هستید!
استاد هم بلافاصله و فی البداهه این بیت را سرود :

شهریار غزلم خواند غزالی وحشی بد نشد، با غزلی، صید غزالی کردیم...

این بداهه سرایی بهانه یی شد برای تولد یک غزل زیبا. :

امشب از دولت می دفع ملالی کردیم

این هم از عمر شبی بود که حالی کردیم

ما کجا و شب میخانه خدایا چه عجب

کز گرفتاری ایام مجالی کردیم

تیر از غمزه‌ی ساقی سپر از جام شراب

با کماندار فلک جنگ وجدالی کردیم

غم به روئین‌تنی جام می انداخت سپر

غم مگو عربده با رستم زالی کردیم

باری از تلخی ایام به شور و مستی

شکوه از شاهد شیرین خط و خالی کردیم

روزه‌ی هجر شکستیم و هلال ابروئی

منظر افروز شب عید وصالی کردیم

بر گل عارض از آن زلف طلایی فامش

یاد پروانه‌ی زرین پر و بالی کردیم

مکتب عشق بماناد و سیه حجره‌ی غم

که در او بود اگر کسب کمالی کردیم

چشم بودیم چو مه شب همه شب تا چون صبح

سینه آئینه‌ی خورشید جمالی کردیم

عشق اگر عمر نه پیوست به زلف ساقی

غالب آنست که خوابی و خیالی کردیم

شهریار غزلم خواند غزالی وحشی

بد نشد با غزلی صید غزالی کردیم

  

 

 

/ 0 نظر / 70 بازدید