پاسخ به اعتراض یک دوست

شیفتگان پرواز میل به خزیدن ندارند شیفتگان خواب میل به پرواز ندارند شاید بهتر بود این بار از چهره ای استفاده کنید که همیشه آنرا در کلاس نشانمان میدادید . شاید بهتر بود انشا ها را بسته به سنجه ی کلاسی ارزیابی می کردید نه بسته به توانایی دانش آموز .اگر بد حرف زدم ،مرا ببخشید ،اما بهتر است بگویم ،شاید با این طرز نمره دادن ،میل به پرواز را از یک پرنده گرفته باشید .شاید برایتان مهم نباشد ،هیچ وقت فکر نمیکردم چنین حسی نسبت به شما پیدا کنم ... با تشکر .............................................
پاسخ:
 
دوست خوبم
اگرچه با توجه به سوابق کلاسی و نوشته های خوبتان در کلاس نمره ی شما برای من هم دور از انتظار بود ولی خوب است بدانید انشای شما و همه با توجه به شیوه نامه ی ارزشیابی پایانی کتاب مهارتهای نوشتاری  تصحیح و داوری شده است.
عمده ترین اشکال نوشته ی شما پرداختن به ریز موضوع و دور شدن از اصل مطلب بود که در نهایت انسجام و هماهنگی کل انشا را هم تحت تأثیر قرار داده است.
وقتی محتوا و انسجام اصلی نوشته مشکل پیدا کند کسر نمره ی زیادی در حدود بیش از چهار پنج نمره در پی دارد که البته با توجه به تفاوتهای فردی و شناخت پیشینه ی دانش اموزان در طول سال تحصیلی و ... می تواند راهی برای تسامح و ارفاق باز کند که در مورد شما و همه ی دانش اموزان دیگرکه در طول این سال در خدمتشان بودیم نیز چنین بود .
معمولا نمرات کلاسی را در طول سال با تسامح داوری می کنیم ولی هر بار تذکراتی  به دانش اموزان داده می شود تا در آخر سال نتیجه ی خوبی در بر داشته باشد که معمولا هم این تجربه ی  بسیار خوبی بوده است.
دوست عزیز

شما دانش آموز تلاشگر و با استعدادی در زمینه ی نوشتن بوده و هستید که نمی دانم به چه دلیلی از سنجه های مورد آزمونی فاصله گرفتید.با این حال نمره ی برگه ی شما و همه ی دوستان با تسامح زیادی داوری شده است تا هم به قول شما به سنجه های کلاسی  وفادار باشیم و هم گفتار و رفتارمان در طول سال تحصیلی با طرز نمره دادن پایانی هماهنگ باشد!
 
امیدوارم باز هم مثل گذشته انگیزه و اندیشه ی نگارش همراهتان باشد.
                                                                                           دوستدار شما 
/ 2 نظر / 280 بازدید
فهیمه.ح(3.5)

یه پرنده میتونه نا امید بشه و توان پرواز رو از دست بده اما میل پرواز رو هرگز... پرنده اگه بالش بشکنه...قلبش بشکنه...اگه زندانی قفس هم بشه کافیه فقط یه لحظه در قفس باز بشه تا بپره و اوج بگیره کاری به هیچ کس ندارم!کاری به این ماجرا ندارم ولی فلسفه پرنده پریدنه اگه یه روز میل پروازو به هردلیلی از دست داد باید بدونه دیگه پرنده نیست!از اولش هم نبوده او فقط قادر بوده پرواز کند نه اینکه پرنده باشد.(: