ادب آداب دارد

"با ادب باش که سرمایه ی خوبان ادب است"

 

ادب آن است که حد و حدود هر چیز را رعایت کنیم.شخص ادیب کسی است که همه ی اخلاق پسندیده را در خود جمع کند و از اخلاق ناپسند آگاه باشد و از آن دوری ورزد.ادیب هنرمند است .هنر به معنای کارنیک و خوب..ادیب در زندگی و گفتار و کردار و پندار به شایستگی رفتار می کند و در کارها از زیاده روی و یا کم روی خو داری می کند.

هر کاری برای خود آدابی دارد.خوردن،خوابیدن،نشستن،برخاستن،لباس پوشیدن و...

 

بعضی آداب خوردن:

 1. شستن دستها قبل از غذا
 2. رو به قبله نشستن
 3. بسم الله گفتن برای هر لقمه و یا گفتن  عبارت (بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله علی اول و الآخر) قبل از غذا برای تمام لقمه ها به شرطی که در میان خوردن با کسی سخن نگوید و اگر سخن گفت دوباره بسم الله گوید.
 4. لقمه ی کوچک برداشتن نه دو برابر عرض دهان و با فشار آب بلعیدن!
 5. خوب جویدن نه یه خط در میان خوردن!
 6. به لقمه ی خود نگاه کردن. نه اینکه لقمه ی دیگران را بشماریم!( توی یه مهمونی که صاحب خونه می خواست سنگ تموم بذار ه سر سفره غیر از شام دسر های بعد از شام را هم از قبیل انواع سالاد و ژل و آجیل و میوه گذاشت تا میهمانان بدون خجالت استفاده کنند و معلوم نباشد چه کسی چه خورده و نخورده.لحظه ای  صاحب خونه از سر سفره بلند شد و بیرون رفت. وقتی برگشت پسر کوچکش گفت:بابا می خوام یه چیزی تو گوشت بگم .پدر ناراحت شد و گفت:بچه جون چندبار بهت گفتم که جلوی جمع نباید در گوشی حرف زد این کار بدیه؟پسرک گفت خوب بلند می گم. اون وقت که رفتی بیرون اون آقا که داره دو لپی غذا می خوره ،جیباشا پر آجیل کرد!)
 7. ایراد نگرفتن از غذا .
 8. با دست راست لقمه در دهان گذاشتن
 9. با کسی سخن نگفتن.نه اینکه تمام سخنرانی و تشکیل جلسات و...سر سفره باشد!
 10. بی صدا خوردن. (بعضیا از بس دهانشان صدا می کند و ملچ ملچ یا شلپ شلپ می کنند گویی در یک روز بارانی روی گل ولای زمین قدم بر می دارند اینان دیگران را از اشتها می اندازند اکنون تصور کنید در آن هنگام هم سخنرانی ایراد فرمایند و همچون منجنیق از دهانشان لقمه پرانی هم شود. عجب جنگ نرمی!
 11. ترجیحا روی زمین همچون بندگان غذا بخورد مگر این نشستن برایش زیان آور باشد.
 12.  به جایی  تکیه ندهد.
 13. پر خوری نکند .قبل از سیر شدن دست از خوردن بردارد.جایی هم برای نفس کشیدن بگذارد.
 14. پس از غذا خدا را شکر گوید.
 15. دست و صورت و دندانها را بشوید.
 16. هنگام آب خوردن در شب بهتر است نشسته آب بنوشد و اگر روز باشد ایستاده.
 17. در همه ی این موارد مهم ترین و اصلی ترین نکته آنست که غذای او از راه حلال به دست آمده باشد؛که لقمه ی حرام تأ ثیر بسیار مهمی در روح و روان و رفتار و منش هر شخص خواهد گذاشت:

              "لقمه خوری هرجایی،طاعت کنی ریایی،زهی مرد خدایی!"

                   

 

 

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
مینو

فکر کنم آدما یکیشم به زور رعایت کنن هرکدومم رعایت کنن اون یه روز بارانی روروی گل ولای قدم برمیدارن