آرزوی دل

 

دلم می خواست طراح سوال امتحانات درس...بودم آن وقت می توانستم سوالم را طوری طرح کنم که حتی... بعدش هم تعداد سوالاتم...بود البته وقتش هم ...می گذاشم تادانش اموزان...نشوند.مثلا یکی از سوالاتی که حتما در ابن امتحان طرح می کردم و به عنوان سوال یک می آوردم...بود.آخر این سوال از آن سوالاتی است که حتی... می خواندند و نمره هم ...تازه سر جلسه ی امتحان هم ...نمی اوردم.اگر این کار ها را انجام می دادم دیگر آن قدر...

خب سرتان را درد نیاورم. بچه ها حتما سوال...درس...را بخوانید.یادتونه که چقدر معلم...تاکید می کرد که...

آمدیم و دیدیم این سوال ... آن وقت جوابم به شما این است:من که طراح...!

راستی شما دوست داشتید که مکان برگزاری آزمون...باشد و مراقب هم...

/ 4 نظر / 17 بازدید
مهري

...[لبخند]

م ه ل ا

ای کاش من هم طراح سوالات ریاضی بودم آن وقت...

فهیمه

مهلا این که خیلی باحاله من اگه طراح بودم فصل جبر ومعادله ومختصات و مبنا و مجموعه وتوان وهندسه ی 1و2 روبه کلی حذف میکردم فقط از جذر سوال میدادم ان هم جذر کامل مثلا رادیکال 4 [قهقهه]چی میشد همه 20 میگرفتن

عادله

مکان باید همون جا باشه که داریم امتحان میدیم فکر کنم مراقب اگه فقط خدا باشه خوبه