رفع اشکال کتاب فارسی پایه ی هفتم (پاسخ به پرسش های فائزه )

 

1.نهادها ی جمله ها در (افریدگار همه ی شکوفه ها و زیبایی ها ،اوست که همیشه با ماست)  چیست؟چرا؟

 

جمله ی اول : او  - آفریدگار مسند .  معمولا نوع مسند (صفت است )  چون (آفریدگار که صفت است مسند می شود و پاسخ بهترِ:  چه طور است؟ پروردگار می شود  نه او

جمله ی دوم : او

 

 

2. در (اقای مدیر امد ) گروه نهادی اقای مدیر است ،هسته ی نهاد کدام است؟  مدیر

 

 3. ایا در(سال های طلایی عمر )تشبیهی وجود دارد ؟ وهر کدام از واژه ها وترکیبات از چه نوع و نقشی هستند؟

طلایی صفت است /عمر مضاف الیه است /(سالها هم به نقش در جمله بستگی دارد. ولی در این ترکیب موصوف است که می دانید موصوف نقش اصلی نیست.

 

4.خود ارزیابی 1و3  در صفحه ی 22 چه جوابی دارند؟

1. آب جوشش چشمه ها ، رویش درختان و سبزه ها ذرت ها و گل بوته ها در باغ و کشتزار و صحرا و...


2. آفرینش انسان .وزش نسیم،ابر و باد و ماه و خورشید و غروب  وطلوع و شفق وفلق و اقیانوس و مورچه و کهکشان ، نغمه ی بلبلان وپرندگان و...

 

 

5. در (اب های زلال وسرد و گوارای فهم و دانایی در من خواهد جوشید)اجزای تشبیه را مشخص کنید. استعاره (در توضیح کوتاهی) چیست؟

اب های زلال وسرد و گوارا: مشبه به  (طرف دوم)

فهم و دانایی: مشبه ( طرف اول)

استعاره در آزمون طرح نخواهد شد

استعاره : هر گاه همه ی ارکان تشبیه حذف شود و فقط  یک پایه  باقی بماند که ان هم یا مشبه است یا مشبه به ، دیگر با تشبیه سر و کار نداریم که با استعاره روبه روییم .البته دراستعاره قرینه هایی وجود دارد که ما متوجه شویم منظور از مشبه یا مشبه به چیست یا کیست؟

ماه من چرا غمگینی؟ برخیزم تا بنشینی. (ماه استعاره از دوست خوب و زیبا)

 (توضیح بیشتر در بخش استعاره ی همین وب آمده )

 

6.  آیا (بله و نه یا خیر)جزو شبه جمله ها (اصوات) هستند؟ در (خوب،راست می گویم دیگر،نه؟) چند جمله وجود دارد ؟

این پرسش را در گذشته پاسخ دادم (پرسش های حانیه)

ببینید؛ بستگی دارد .بعضی مواقع قید است و بعضی وقت ها هم می تواند بیانگر ان باشد که پس از ان جمله ای حذف شده.

مثال:

معلم گفت :درس را یاد گرفتید؟

بچه ها گفتند؟ بله

چهار جمله است بله (یاد گرفتیم)

7. ایا (خب) هم جزوه شبه جمله ها (اصوات) است؟

نه به طور کلی .در جملات نقش ها می تواند  قید.مسند.صفت. شبه جمله برای تحسین وتشویق. باشد

در جمله ی بالا به نظر نمی آید کسی را تشویق کرده باشد وقید است.

نه؟( یک جمله است) یعنی راست نمی گویم؟ (یا) این طور نیست؟

 

 

 

8. در (ادم را اذیّت می کند.) فعل اذیت می کند است؟

می کند فعل ساده است

ادامه ی این مطلب در ازمون مطرح نمی شود

 برای دانستن این مطلب باید گفت:

وقتی جزء پیشین فعلی بتواند نقش بپذیرد (مفعول.متمم.مسند.قید ) و یا وابسته پذیر باشد (به وسیله ی "تر" صفت . مضاف الیه .یا نشانه ها ی جمع)  ان فعل مرکب نیست وساده است.

در جمله ی بالا می توان جزء پیشین را گسترش داد:

آدم را اذیت زیادی می کند.

یا

آدم را اذیت ها می کند.

از طرفی در این جا اذیت (نقش مسندی هم دارد )

قبلا هم گفته ام (کرد) می تواند مسند بپذیرد(البته نه همیشه)

 

 

9. در (این قلب کوچولو را به چه کسی باید بدهم) ،(این )صفت اشاره یا ضمیر اشاره است؟

صفت اشاره  (این مطلب در ازمون مطرح نمی شود)

 

10. ایا(باید) در (این قلب کوچولو را به چه کسی باید بدهم) قید است؟چه نوع قیدی؟

امروزه بله /تأکیدی              آزمونی نیست

 

11. در (راستش ، این حرف بین خودمان باشد.) تعداد جملات چند تاست ؟ ایا (راستش )تعداد جمله حساب می شود؟

می توان دو جمله گرفت (راستش را بگویم )(این حرف بین خودمان باشد.)

 

12. در (قلب برای همین است دیگر، مگر نه؟)تعداد جملات چند تا است ؟چرا؟

 

دو جمله.  قبلا توضیح داده ام

 

13. در (قلب به این کوچکی اخر چطور هیچ وقت پر نمی شود؟ها؟)تعداد جملات چند تا است و چرا ؟  ایا (ها؟) تعداد جمله حساب می شود؟

 

دو جمله.  بله

 

 14.  در فعالیت ها ی نوشتاری صفحه ی 54 تمرین 2 جمله ی 2 (من عموی خوش اخلاقم را توی قلبم جا دادم .)(توی)حرف اضافه حساب می شود؟وفعل های این سه جمله به ترتیب چیست؟

 

بله.

اولی : یک جمله

دومی: یک جمله

سومی: یک جمله

 

15. خود ارزیابی در صفحه ی 60 تمرین 1 چه جوابی دارد؟

 

چون راه کوتاه ونزدیک در نظرش طولانی وخسته کننده آمد.

 

 

16. در (ز وحشت سست شد بر جای ناگاه) فعل کدام است و ایا ناگاه قید است ؟ چه قیدی؟

 شد (فعل)    بله. قید زمان

 


 

 17. رنج خستگی چه ترکیبی است ؟وصفی یا اضافی و مضاف و مضاف الیه؟


 ترکیب اضافی (همان مضاف و مضاف الیه )

 

 

18 . ساختار چهار کلمه ی بامکی و شاخکی و جوکناری و شاخساری از نظر ساده یا غیر ساده؟

بامکی:  بام +َک +ی (غیر ساده)

  شاخکی: شاخ+َک + ی (غیر ساده)

 جوکناری : جو+کنار+ی:(غیرساده)

 شاخساری:شاخ+سار+ی(غیرساده)

 

البته می دانید که (ی ) در موارد بالا (نکره ) است و غیر ساده نمی سازد و ما برای نشان دادن اجزا آوردیم و دلیل غیر ساده بودن وند های دیگر است.

مورد سوم هم دو واژه معنا دار است .

 

 

 

19. اگه میشه یه توضیحی در باره سوال ها هم بدید که اگر بگه نثر ساده  تبدیل کنید  یا ...،چه کار کنیم؟

نثر ساده : جابه جایی اجزای سخن؛مثلا نهاد در اول و فعل در آخر و اگر واژه ای نیاز به معنی داشت یا لازم بود کلمه ای را حذف یا اضافه کنیم که جمله گویا شود ،انجام می شود

درک مطلب آن است که شما منظور و محتوای کلام را در قالب جمله ای کوتاه بنویسید یا به عکس درباره ی مصرعی ان چه فهمیده اید شرح و گزارش آورید.

 


20. ایا شناسه  بخشی است که در تمام ساخت ها تکرار می شود و ثابت نیست؟ پس چرا در سوم شخص مفرد از فعل ماضی مانند فعل بود ،شناسه وجود ندارد؟


بله . و گفتیم که در ماضی سوم شخص مفرد شناسه نداریم

 

 

 

/ 0 نظر / 102 بازدید