جلوه های معلمی استاد مطهری رحمه الله علیه

به نظر می رسد یک معلم باید اخلاق و رفتار خود را مطابق معیارهای دین و اخلاق سازمان دهی کند تا بتواند سرمشقی مناسب برای شاگردانش باشد.استاد شهید مرتضی مطهری یک معلم نمونه بود .به طوری که اساتید این بزرگوار و حتی شاگردان و یارانش همواره از اخلاق و رفتار اسلامی و زیبای ایشان به نیکی یاد می کنند.

 

 

در ادامه به بخشی از جلوه های معلمی استاد از زبان یکی از شاگردان او می پردازیم:

"وقتی که معلمی درس می گوید آدمی از کیفیت تدریس و حرکات و سکنات او می فهمد.حالا چه طور می فهمد؟چون فطرت ما فطرت انسانی و خدایی است.فطرت خدایی شنونده با آن حالت خدایی گوینده یک سنخیتی دارد که همدیگر را جذب می کنند و تاثیر این خوبی بر اساس معنویاتی است که در این عالم حاکم است.

درس استاد به گونه ای بود که شاگرد وقتی پای درسش می نشست تمامی وجود استاد را می پذیرفت. یکی از بزرگترین رموز آموزشی این است که شاگرد خود معلم را بپذیرد نه زبان و استدلالش را.

اگر استدلال معلم را بپذیرد در واقع معلم،نقش ضبط صوت را دارد.معلم باید به گونه ای عمل کند که شاگرد،خود او را بپذیرد.وجود او را که پذیرفت،تحت تاثیر اخلاق و رفتار معلم و از جمله استدلالش قرار می گیرد.راه رسیدمن به این مرنبه از معلمی هم دو چیز است:

1- تسلط و پختگی علمی

2- تقوا و وارستگی اخلاقی...

در روایت داریم که :

با کسی نشست و برخاست کنید که رویت او شما را به یاد خدا بیندازد و سخنش دانش شما را افزون کند و عملش شما را به آخرت راغب نماید.

استاد مطهری هرگز نسبت به شاگردانش نظر تحقیر آمیز نداشت.یعنی حرف شاگرد را می شنید و به این وسیله به شاگردش اجازه ی عقده گشای می داد.این خصیصه را آقای مطهری در مقام درس داشت.اگر وقت نبود بعد از درس می نشست و گوش می کرد... ".

(منبع:جلوه های معلمی استاد (از زبان شاگردان و یاران او )ص.53.54 .تهران . وزارت اموزش و پرورش.1364 )

/ 0 نظر / 12 بازدید