زیبا نوشته های دانش آموزان پایه 7

اولین تجربه خلاقانه دانش آموزان پایه 7 با واژه های زیر:

مرغابی.جوراب.پاک کن.قوم مغول

 

آفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین به شما!تشویق

 

 

فاطمه سادات:

 

هنگام غروب،مرغابی زیبا با دلی خسته و شکسته جوراب های خود را که از جنس اندوه بود به پا کرد گویی می خواست به سفری بی بازگشت برود.دریا آرام بود که ناگهان طوفانی چونان قوم مغول دنیای مرغابی را برهم زد.در این لحظه تنها آرزوی او آن بود که کاش می توانست با پاک کن  این بخش از زندگی اش را پاک کند.

 

 

 

پریا:

 

از جمله اقوام آشوبگر تاریخ ،قوم مغول بودند که با شمشیرهای همچون پاک کن خود اکثر آثار مهم ملتها را از صفحه ی روزگار پاک کردند.به نظر من یادکردن این قوم به معنای با ارزش بودنشان نیست .آنان حتی به اندازه ی یک لنگه جوراب کهنه هم ارزش یادکردن ندارندوفقط برای عبرت ازآنان یاد می شود،چون کاری کردند که مرغابی های آسمان هم به حال مردم بیچاره ی آن زمان گریه کنند.

 

 

 

نیوشا:

 

 

چند روزی بود که مرغابی کوچک احساس می کرد دوستانش او را مانند جوراب کهنه ای دور انداخته اند.او هروقت می دید دوستانش مانند قوم مغول به جان ماهی های دریاچه می افتند ناراحت می شد.کم کمک نگرانی اش بیشتر می شد که ناگهان تصمیم گرفت با پاک کن آرامش ،دفتر ذهنش را از یاد تمام آن خشونت ها پاک کند.

 

 

 

آریانا:

 

همین که در ورودی شهر بازی باز شد بچه ها مثل قوم مغول وارد شدند و هر کدام به سمتی رفتند.هر کس به سراغ وسیله ی بازی مورد علاقه اش می رفت.من به سوی مرغابی چرخان  و شناور در آب رفتم .خیلی به او نزدیک شدم حرکات مرغابی تند و تند تر شد به طوری که قطرات آب به سر و صورت و لباس ها و حتی جورابم پاشید و همه خیس شد.چنددستمال کاغذی از جیبم در آوردم و  مثل یک پاک کن سفید و بزرگ روی صورتم گذاشتم و آن را پاک کردم.

 

 

 

کیمیا:

 

مرغابی در رویای پریدن بود.همان طور که در آسمان ذهنش پرواز می کرد به تکه ابری رسید که آسمان رویایش را تیره و تار کرد.بند دلش پاره شد.به یاد قوم مغول افتاد که خنجرهایشان را در سینه ی کسانی فرو می بردند که می خواستند با پاک کن مبارزه و مقاومت، ظلم و ستم را از صفحه ی سیاه روزگار پاک کنند. سینه ی پاک کن ها هم از این ستم ها شرحه شرحه بود!

دیگر تاب نمی آورم و جوراب فراموشی را بر سر آسمان خاطرات سیاه می کشم.

/ 4 نظر / 14 بازدید
مهرو

خیلی قشنگ بودن. واژه هاشون واقعا سخت بود.

ali

[گل][گل][گل][گل]

فهیمه

خوب بود نوشته ها ولی از نظر خودم دید شون در یه محدوده بود مثلا کم ارزشی لنگه جوراب و پاک کنندگی پاک کن که در همه نوشته ها از یک نگاه یاد شده بود[گل]

بهار

خیلی زیبا بود . ولی ما که نمی تونیم این جوری کلمات رو سر هم بندی کنیم!