یافتن واژه های نماد ین در چند بیت متناسب با پایه هفتم

آیا می توانید واژه های نمادین و رمزی  را در سخنان زیر پیدا و رمزگشایی کنید؟

 شعر از منطق الطیر عطار است

الف. دیو را در بند و زندان باز دار        تا سلیمان را تو باشی راز دار

 

دیو رمز نفس و یا تن

سلیمان رمز خدا  و یا روح و یا ولی خدا

 

 

 

 ب. ای مـیان چاه ظلـــمت مانــــده          مبتــلای حبس محنت مانده

    خویش را زین چاه ظلمانی بر آر        سر ز اوج عرش رحمانی بر آر

 

چاه ظلمت رمز تن یا دنیا  یا نفس

 

کسانی که کامل ترین پاسخ را نسبت به دیگران داده اند به ترتیب ارسال:

 

 

1.زهرا قادری(بهترین پاسخ)

 

 2. نیلوفر جوانبخت

 

با آرزوی شادکامی برای این عزیزان! 

/ 16 نظر / 61 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فهیمه

(._.) \H/[گل] ][

فهیمه

(._.) [گل] \H/ ][

فهیمه

(._.) (H/[گل] ][

فهیمه

(._.) (H/[گل] ][

فهیمه

(._.) (H/گل ][

فهیمه

(._.) (H/گل ][

فهیمه

(._.) (H/گل ][

فهیمه

(._.) (H/[گل] ][

عندليب

پس خانم چرا جواب ها را نمي گذاريد؟