استعاره چیست؟ (بخش یکم)

 

پاسخ تمرین

1-شمس و قمر و سمع و بصر و سیم بر و کان و معدن زر وطلا  : هر کدام استعاره از یار زیباروی شاعر است.

2-سرو  فقط  در مصرع اول :استعاره از یار زیبا قامت 

3- سرو :استعاره از قامت زیبای یار

/ 2 نظر / 349 بازدید
زهرا

[لبخند][نیشخند]ئالئ

8

[گل]