خط نستعلیق

 

 

ابیاتی که به صورت چلیپا نوشته شده است:

 

یار من خوبست اما رسم و آیینش بد است

با بدان خوبست با خوبان بد است اینش بد است

مصلحت کردم برای کشتنش پیش رقیب

مصلحت خوب آمد اما مصلحت اینش بد است

/ 0 نظر / 21 بازدید