آزمون پایه های نهم

آزمون به صورت گروهی در چهارشنبه فردا مورخ 9آبان 97 و مربوط به کلاس های نهم 6 و نهم یک خواهد بود.

ان شاءالله

نمونه ای از سوالات گروهی:

فعل اسنادی در گزینه ی... به کار رفته است.

الف.دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را 

 ب. ستودن نداند کس او را چو هست

 ج.خدایم مرا از تو آگاه ساخت               

/ 0 نظر / 50 بازدید