پاسخ به یک سوال

چرا "مرداد" را "امرداد "می نویسند؟

پنجمین ماه از سال شمسی را امرداد می گویند.این کلمه در اصل خود و در زبان اوستایی به صورت امرداد نگاشته شده است . این واژه از دو جزء (ا) و (مرداد) ساخته شده است.(اَ) که ادات منفی ساز است یعنی:نه که در فارسی امروز پیشوند (نا-بی) به کار می رود.مرداد هم از مردن و نیست و نابود شدن گرفته شده است. بنابراین (اَمرداد) یعنی بی مرگ و آسیب ندیدنی.پس صورت صحیح آن (اَمرداد) است.

البته روزهای هفتم از هر ماهی هم بنام (امرداد) یعنی جاودانگی نام گذاری شده است.  بنا بر قاعده ای کلی پارسیان زمانی راکه نام روز با ماه تطابق کند آن روز را عید می گیرند  و جشن نیلوفر می نامند و معتقدند هر کس دعایی کند حاجتش روا گردد.براین پایه روز هفتم در همان ماه (اَمرداد) را که با هم موافق می آید جشن می گیرند.

(نک.فرهنگ ایران باستان.پورداوود/لغتنامه علامه دهخدا)

/ 3 نظر / 21 بازدید
زهرا

ببخشید منظورم نذورات بود.اگه زود تر پاسخ بدید سپاسگزار می شوم.[لبخند]

سپاس گذارم ازجوابتان

زهرا صادقی نیا

چرا کلمات جمع الجمع می شوند؟ [گریه]