ریشه شناسی واژه ی (خواجه )

ریشه شناسی واژه ی (خواجه )

این واژه از (خواتا) زبان پهلوی به معنی (خدا) و (چه) که از ادات تصغیر است گرفته شده.بعضی آن را از ریشه ی (خوا) در گویش اوستایی به معنای (خود) و مجازا صاحب شخصیت گرفته اند.

(شرح گلستان سعدی از دکتر خزائلی.ص145)

/ 0 نظر / 67 بازدید