پاسخ بخش پایانی درست نویسی کتاب مهارت های نوشتاری پایه ی هفتم

در کتاب مهارتها برای اموزش درست نویسی بیان شده که باید پس از آوردن "به قول معروف" قول معروفی آورده شود نه این که یک کلام عادی .

منظور از قول معروف می تواند ضرب المثل یا کلام مشهور و سخنی باشد که جزء امثال سایر یا کلمات قصار به کار رفته و تفاوتی نمی کند که در زبان فارسی است یا از زبان عربی وارد زبان فارسی شده است مهم ، معروفیت ان است.

البته معروفیت کلامی به اطلاع فردی از موضوع یا عدم اطلاع آن بستگی ندارد که کسی بگوید چون من ان را نشنیده ام پس معروف نیست .منظور ان است که در ادبیات رواج دارد و ادبا و بزرگان ما آن را در متون نظم یا نثر یا مقالات خود به کار برده اند.

بنابراین ابیات مشهور یا مصاریع  فارسی یا عربی هم می تواند قول معروف باشد.

 

 

مثلا نمی توان گفت :

آن قدر حرف زدم که به قول معروف خسته شدم! (نادرست)

بلکه باید گفت :

آن قدر حرف زدم که به قول معروف زبانم مو در آورد.    (درست)

 

مثال دیگر :

رفتم نانوایی به قول معروف خیلی شلوغ بود! (نادرست)

 

رفتم نانوایی از بس شلوغ بود به قول معروف جای سوزن انداختن نبود.  (درست)

 

مثال دوم که در تمرین های کتاب آمده،چنین است:

 

آن قدر مجلس طولانی شده بود که به قول معروف همه  به خواب رفتند. (نادرست)

 

می توان با توجه به مفهوم بخش اول کلام، موارد زیر را جایگزین کرد که همگی درست است. به ترتیب نزدیکی مفهوم شماره گذاری شده است.

آن قدر مجلس طولانی شده بود که به قول معروف ........

1. اطول من اللیل الشتاء شده بود. ( طولانی تر از شب زمستان که باعث خستگی و خواب آلودگی می شود)

2. شورش  در آمد ( باز هم خستگی و دلزدگی در ان است)

3. حنای  آن دیگر رنگی نداشت ( از اهمیت و ارزش ان به دلیل طولانی شدن کاسته شد و دیگر مورد رغبت و توجه کسی نبود  به طوری که  همه به خواب رفتند.)

 بعضی هم این سخن را می اورند:

4. علف زیر پا سبز شد.(به دلیل طولانی شدن و نشستن در یک مکان ثابت)

که شاید قابل توجیه باشد.

 

قبلا از همکاری و همیاری دوستانی که نظر بهتری در این باره دارند، سپاسگزاری می کنم.

 

/ 3 نظر / 5838 بازدید
سینا

لطفا جواب سوال های نگارس رابنویسید.

دانش آموز

موهایش مثل دندانش سفید شد

محراب

دنیا رو آب میبره مارو خواب میبره