شعری با گویش اصفهانی

توصیف آدم ها به گویش اصفهانی

(ببخشیندا آ بددون نیادا با لهجه ی مخصوصش بوخونین .اگی نه نخونین بیترس.کاری هرکی نیس. اگی تو جیمش موندی از من میشنوین نخونین شعری به این خوبیا خٍراب میکونین.او توروخدا بددون نیادا)

 

 

جهانی ما چه جهانی عجیب و پر مدلس

یکی کوتاه و یکی گنده و یکی خپلس

یکی تو دارس و بی حرف و نقل و نقشه کشس

یکی تو خالی پر های و هو تر از دهلس

یکی قشنگس و زلفاش به مثلی ابریشمس

یکی به مثلی کدو صافی صافس و کچلس

یکی تو شهری خودش شب تو مسجدا میخوابد

یکی تو هر جا میرد جاش تو بهترین هتلس

یکی پپس و ندونم به کار و شل شلیس

یکی زرنگس و پیش بینی کارس و زبلس

یکی زبونی بدش تند و تلخ و ناجورس

یکی شیرینی شیرینس آ بهتر از عسلس

شنیدم از لبی مش ممدلی که "جمشیدی"

خودش که خیلی خبس شعراشم انیسی دلس.

 

(منبع:شولوغ پولوغ.جمشیدی.شاعر معروف اصفهانی.ص.543  )

/ 21 نظر / 34 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پردیس 2/5

سلام شعر قشنگی بود.امیدوارم اونایی که اصفهانی نیستن بفهمن چی میخونن!دلم براتون خیییییییییییییییییلی تنگ میشه امیدوارم که سال دیگه با 3/5 داشته باشین ...[خداحافظ][رویا]

نظریات و شعر را خوندم بیاد یکی از دوستام افتادم با معلم علوم سال سوم راهنمایی

نگین

واقعا معرکه بودش

یه اصفهانی

با اینکه خودم اصفهانیم ولی چیزی نفهمیدم در هر صورت ممنونم

[لبخند]

تو چیکاریی که می خَی بدونی

جالبه ولی این همه س س س س س س س س س س س س نیمی خواد که.[عصبانی]

M.R.F2000

خیلی قشنگس

مهدی

سلام... آ چرا این شعر انقده قشنگس؟؟؟ یه کاری بوکون...براش اعراب بزار تا اینا که اصفانی نیسّن بتونن بوخونن... دسِّد درد نکونِد...