پاسخ به یک پرسش( متناسب با فارسی پایه سوم)

 

 

وقتی می گویند : آفرین و به به! دو شبه جمله است یا سه تا؟

 

پاسخ

دو شبه جمله است: آفرین(یک شبه جمله ی ساده )

به به (یک شبه جمله ی مرکب که برای تأکید تکرار شده است) .مگر ان که بعد از هر کدام یک علامت نگارشی جداگانه بیاوریم .

گاهی شبه جمله ها برای تأگید و بیان بیشتر احساسات با عدد می آید ؛ مثلا :

هزاران آفرین بر جان پاکش

 (هزاران آفرین) را که نمی توان هزار شبه جمله حساب کرد! بلکه این عبارت کلا یک جمله حساب می شود.

/ 0 نظر / 15 بازدید