این منم (نوشته ی نرگس دانش آموز هشتم )

این منم

آن که دلش لک زده برای دیدار تو

نوازش دست های تو

چشم های تو

این منم

آن که دلش تنگ شده برای شنیدن صدای تو...

شنیدن صدای خنده های تو

این منم

آن که مرگ و زندگی اش را به قطره قطره اشک هایت پیوند زده است

آن که نفس می کشد در هوای تو

آن که تمام وجودش آکنده از درد است

آکنده از درد و غم و اندوه

آکنده از مرگ هجر و برگ اشک...

آه...

این منم

منی که دوست سایه ام

دوست ساز های بی قاعده ام

دلیل حرف های سر بسته ام

من همانم که برای منِ تو شکسته ام...

سپاس از نرگس برای ارسال این متن)


/ 0 نظر / 108 بازدید