آزمون پایه 7 فارسی

به نام جهان آفرین

ارزشیابی ادبیات فارسی پایه7          

نام و نام خانوادگی:....................کلاس......................زمان پاسخ گو یی: 45 دقیقه   

1.معنای واژه در کدام گزینه درست آمده است ؟

1.زائر: زیارت      2.کارگشا :آسان کننده ی کارها   3. مصحف: پاک و زلال        4.آمین : قبول کردن

2. هم خانواده ها در کدا م گزینه درست است؟

1.عظمت(اعظم.عظیم)    2. کشف(مشکوف.شکفت)   3. قلب(قلوب. قبول)   4. حساب(محبوس.حبس)

3.املای کدام واژه با توجه به معنا نادرست است؟   

 

1. وداع:خداحافظی    2. به رقم:برخلاف     3.تقصیر:سهل انگاری       4. صلاح:درستی

 

  4.فعل های گذرا به مفعول در کدام گزینه آمده است؟

1.پرید/نشست         2.باشد/بیایید     3 .آمده است/ خواهد شد           4.انداخت/گرفت

 5.بیشترین مفعول  در گزینه ی ....به کار رفته است. 

1. بار دیگر سرم را برگرداندم و خوابیدم               2 .دلی ده که در کار تو جان بازیم

3.زنگ تفریح به صدا در آمد و بچه ها رفتند.            4. از امامان باید درس محبت را بیاموزیم   

 

6. جملات در عبارت (خوب جهان را ببین/هر چه ببینی کم است) به ترتیب، چه پیامی دارند؟

1. امری.خبری         2.امری.عاطفی.     3.پرسشی.عاطفی       4 .عاطفی.خبری

 

7. حذف فعل به قرینه ی لفظی از کدام گزینه دریافت می شود؟

1.صبح یک روز نو بهاری بود / روزی از روزهای اول سال

2.هریکی برگ کوچکی در دست / بازانگار زنگ انشا بود

3.جوجه گنجشک گفت می خواهم/ فارغ از سنگ بچّه ها  باشم

4.کاش روزی به کام خود برسید / بچّه ها، آرزوی من این است

8. کدام یک از ترکیب های زیر مضاف و مضاف الیه است؟

الف.لانه ی گنجشک     ب.قلب کوچولو    ج.کار هوشمندانه         د.آینده ی خوب

9.نویسنده ی هر یک از کتاب های زیرچه کسانی هستند؟

الف.گلشن راز...........................                         ب.  مخزن الاسرار.........................

 

10 . برای واژه ی (باغ)  مراعات نظیر بیاورید. (چهارمورد)

.................................................

11.در عبارات زیرابتدا جملات هر گزینه را مشخص کنید وسپس تعداد آن را بنویسید.

الف:جان پدر ! تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی..............

 

ب.امروز، زمان برنامه ریزی برای پیروز شدن در آزمون است......................

 

ج. این زندگی حلال کسانی که همچو سرو// آزاد زیست کرده و آزاد می روند ................

 

12.نهاد را در عبارات زیر پیدا کنید و در جای خالی بنویسید.

 

الف.دانه در زمین پنهان می شود.............. ب. در آن لحظه ها من نمی دانستم تا کجا می فهمیدم.............

 

ج. آب، این روح مذاب امید و زندگی پیش می رفت........... د.آفریدگار این همه زیبایی اوست...............

 

13. جمله ی ادبی زیر را به یک جمله ی زبانی تبدیل کنید.

 

ابرها دست های خود را به  یکدیگر دادند و فریاد بلندی زدند.

......................................................................

 

14. مشبه به  در بیت زیر چیست؟ در جای خالی بنویسید.

برگ درختان سبز در نظر هوشیار /هر ورقش دفتری است معرفت کردگار..........................

15. عبارت تشبیهی زیر را کامل کنید.

کشور عزیزم ایران مانند...........................................................

16. جای خالی را کامل کنید

 

الف.(در پوستین خلق افتادن) کنایه است  از ...........................

ب.(جوانان پاره های دل ملّتند) منظور آنست که..................................................

 

17.مفهوم بیت زیر را بنویسید .

گفت پیغمبر هر آن کو سر نهفت // زود گردد با مراد خویش جفت

 

 

/ 3 نظر / 20 بازدید
مهتاب

سلام میخواستم بدونم حافظ سنی بوده یا شیعه با دلیل لطفا ممنون

حانیه کریمی 3/5

سلام خانوم منو که میشناسین؟ لطفا از وبلاگ من دیدن کنید خوشحال می شم و اگر مورد قبولتون بود تبادل لینک کنید ممنون[خجالت]

غزل

واقعا دست تون درد نكنه من الان سؤال پيداكردم و فردا ميان ترم دارم وسوالات به من كمك كرد[گل]