فراخوان همکاری در زیبا نوشته های دانش آموزان هفتم وهشتم

فراخوان دعوت به همکاری انشا و مهارت های نوشتاری

 

دانش اموزان عزیز هفتم وهشتم که در کلاس انشا و مهارتهای نوشتاری درباره ی

موضوعات حکایت نگاری ،تصویر نویسی،مثل نویسی بند های زیبا می نویسند می توانند مطالب خود را برای وبلاگ عندلیب جان بفرستند تا با نام خودشان در وب نوشته شود تا دوستان دیگر بتوانند از آن ها سرمشق بگیرند.

روش فرستادن  می تواند از راه ارسال نظر خصوصی در وب باشد یا از طریق رایانامه(ایمیل) به نشانی:

 

www.roohafza90@yahoo.com

/ 0 نظر / 61 بازدید