نمون آزمون ترم یک ادبیات هفتم

 

نمون آزمون کتبی ترم یک فارسی هفتم

 

معانی نظم و نثر 6 نمره:

 

 

 1.  شبنم از روی بر گ گل برخاست /گفت می خواهم آفتاب شوم  1نمره

 2. صحبت مردانت از مردان کند5/. نمره

 3. در کلاس آفرینش عظمت و جلال و جاذبه ی خالق درس را لمس می کردم1نمره

 4. بر کسی  این در مکن زنهار باز75/.

 5. خیلی راحت ولو شده بودند5/.

 6. از آن پس فکر بر پای ایستادن5/.

 7. مندیش که دام هست یا نه  بر مردم چشم دیدن آمورز 1نمره

 8. برنامده و گذشته بنیاد مکن75/.

  معنای واژه 2نمره: هرکدام 25/.

 9. از خداوند برای شما ترقی در علم وعمل خواهانم

 10. شدش گیتی به پیش چشم تاریک

 11. اسکندر در اثنای سفر به شهری رسید

 12. زنگ تفریح را که زنجره زد

 13. آزاد زیست کرده و آزاد می روند

 14. تقصیر من نیست

 15. حجره ای  ساده نصیب او شد

 16. دانش زبانی وادبی3نمره

 17. کتاب گلستان از .... و قصه ی .......از نیما یوشیج است.

 18. هم خانواده ی متعال.......و متضاد پیدا........می باشد.

 19. نهاد و مفعول ومسند را در جمله ی زیر پیدا کنید.

  مقصود این نیست که دایما در کوشش و اضطراب باشید و راحت و آرام بر خود حرام کنید.

 20. در بیت زیر یک آرایه ی ادبی مشخص کنید.

  چشمه های معرفت از درونم سر باز خواهد کرد

   

  درک مطلب.4نمره

   16 . نور چشمان در عبارت برای شما نور چشمان آرزوی توفیق دارم ،چیست؟

 21. در پوستین خلق افتادن کنایه از چیست؟

 22. مفهوم اصلی :آسمان مثل یک تبسم شد چیست؟

 23. "فرصت ها مثل گذشتن ابرها ست " منظور از این جمله تأکید بر چه نکته ای است؟

  خود ارزیابی:3نمره:

 24. چرا دانش اموزان از نصیحت امام خمینی خو داری کردند؟

 25. در کلاس طبیعت چه زیبایی هایی را می توان درک کرد؟

 26. منظور از :آینده با حرف ساخته نمی شود چیست؟

   

  شعر حفظی:2 نمره

  یکی از شعرهای خود را که حفظ کرده اید با رعایت اصول درست نویسی و ذکر نام شاعر آن به طور کامل بنویسید.

.....................................                        .......................................     

......................................                       ......................................

/ 5 نظر / 57 بازدید
هشتمین آرامش

سلام ببخشید کتاب کار فارسی مبتکران هشتم از حمید طالب تبار چگونه است؟ شما کدام کتاب کار را بیش تر می پسندید مشه لطفا شعر کامل ونام شعر تمام کلماتم کبوتر شده امروز از حمید هنر جو را برایم بنویسید. ((باتشکر وقدر دانی فراوان))[گل][قلب]

شعر حفظی از کتاب باشد؟

ک مثل کپل

می شه نمونه سوال برای هشتم هم بگذارید؟؟؟[گل]

فائزه

با سلام و تشکر از زحمات شما. می خواستم سوالی از شما بپرسم که نهاد و مفعول و مسند این عبارت چیست؟؟؟ مقصود این نیست که دایما در کوشش و اضطراب باشید و راحت و آرام بر خود حرام کنید.[خداحافظ]

حانیه

خانم صادقی از توجه شما به سوالات من [مثل همیشه]سپاس گزارم !.واقعا خیلی زحمت و وقت گذاشته بودید.من سوالات دیگری هم دارم که انتظار ندارم جواب انها را هم بدهید چون تا همین حالا هم خیلی وقتتات را گرفته ام : همه ی این سوالات درباره درس اول "زنگ افرینش "است: بیت اول چند جمله است ؟بود را باید برای هر دو مصرع حساب کرد یا برای هر مصرع جداگانه یک بود نیاز است؟ در بیت بعد خوشحال قیدی برای فعل جمع بودند است؟ بیت ششم چند جمله است؟مصرع دوم این بیت کامل مفعول است؟ ذره ذره دربیت هشتم چه نقشی دارد؟ جیک جیک در بیت چهاردهم چه نقشی دارد؟شاخه درهمین بیت متمم است؟ حرف اضافه اش کدام است؟ در بیت بیستم بچه ها و سویی متمم اند؟ در بیت بعدی نقش با خودش چیست؟ فعل چنین میگفت است یا میگفت؟ در بیت دوازدهم با برای بلبل هم حساب می شود؟ این سوال مربوط به اندز پدر است: رحمت الله علیه صفتی برای پدر است؟ خود رحمت الله علیه یک جمله است؟ درس چشمه ی معرفت ایا در عبارت " نگاه پژمرده ی هزاران درخت تشنه استعاره است؟ رگ های خشکیده ی جوی های مزرعه تشبیه است یا استعاره؟ درس سوم: سال های طلایی ,طلایی صفتی برای سال های عمر است؟ درس ششم: برگر