ایران سرزمین آزادگان

                       

                   همه عالم تن است و ایران دل

                                    نیست گوینده زین قیاس خجل    (حکیم نظامی)                  

                                  

                         چو ایران نباشد تن من مبـــاد

                                               بدین بوم و بر زنده یک تن مباد   (حکیم فردوسی)

/ 3 نظر / 20 بازدید
فاطمه(م)2/10

ممنون زیبا یودن(خانم موفق شدم نگم مرسی!)[نیشخند]

زهرا صادقی نیا

من به ایرانی بودنم افتخار میکنم [مغرور][مغرور][مغرور]

میوسا 2/10

چه پرررررررررررررچم های خوووووووووووووووووشملی!!!! و چه بیت شعععععععععععععععر های خوووووووووووووشملی!!!!! به ایرانی و آریایی بودنم افتخار میکنم ممنون که به ایران و پرچم ایران توجه داشتین!!!!!!!!! ممممممممنووووووووووون!!!!!!!!!!