آشنایی با کتاب مهارت های نوشتاری

کتاب آموزش مهارت های نوشتاری که امسال حدود دو ساعت آموزشی را در پایه های هفتم و هشتم به خود اختصاص داده است، در حقیقت همان کلاس انشاست با این تفاوت که نکات انشایی و نگارشی که به صورت تمرین یا پاورقی(کادر رنگی) در کتاب قبل می آمد اکنون به صورت کتاب همراه با روش نوشتن طراحی شده است.

در این کتاب شما گام به گام  با مراحل نویسندگی آشنا می شوید آن هم نویسندگی روش مند و ساختاری.

سعی کنید در این ساعت حضور داشته باشید و تمام مراحل را با دوستانتان به جلو ببرید. ممکن است در ابتدا کمی خسته کننده باشد و این در صورتی است که کسی به ذهن خود این جمله را تلقین کند که :چه قدر سخت!

خودتان را در کلاس انشا محک بزنید و به نوشتن به عنوان یک نیاز نگاه کنید. نیازی که با رفع آن می توانید گفتار و پندار و کردار خود را هم نیک کنید.

نتیجه ی اندیشه ی زیبا به شکل کردار زیبا در نوشته معلوم می شود.

شاید باور این مسأله برای برخی دشوار باشد که  گاهی (بلکه اکثر مواقع) می توان با نوشتن به اندیشه و کردار خود سر و سامان داد.

آری! منظورم "نوشته درمانی" است.

/ 0 نظر / 64 بازدید