سیاه مشق

 

 

دو تک مصرع از دو بیت حافظ شیرازی:

1- به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک*   بدین نوید که باد سحر گهی آورد

 

 

2- در آستین مرقع پیاله پنهان کن*  که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است

 

و در پایان رسم است که بنویسند: تحریر شد

/ 1 نظر / 15 بازدید
فاطمه سلیمانی

خیلی قشنگه!![لبخند][دست]