کلاس طبیعت

برای هر روزتان برنامه ریزی کنید تا روزهای پربار و شادی داشته باشید.یادتان باشد مدرسه و کلاس درس منحصر به پاییز و زمستان و چند روز بهار نیست.همه ی  ما فراگیران و دانش آموزان کلاس بزرگ طبیعت هستیم.

هر لحظه و هر نگاهمان باید همراه تفکر و تأمل باشد.زمانی که در کنار دوستان و خانواده ایم و لحظاتی که به تفریح و سرگرمی و گردش و سیر و سیاحتیم نیز در حال آموزش هستیم.

نکته ی مهم این است که ما به عنوان یک دانش آموز بتوانیم از توانایی های خود در این کلاس بهره بگیریم.

اگر نیک بنگریم در می یابیم که همه ی گیتی دست به دست هم داده است  تا  راهنمای آدمی در هر برهه از زندگی باشد. به فرموده ی سعدی علیه الرحمه:

" برگ درختان سبز در نظر هوشیار    //   هر ورقش دفتریست معرفت کردگار"

 

/ 3 نظر / 33 بازدید
نجمه 2

به نظر من ما در حال آموزش نیستیم بلکه داریم یه جورایی از گذر زندگی مان و عمرمان تجربه کسب می کنیم ... اینطور نیست ؟ البته یه جورایی همون آموزشه.

خورشید

قبول دارم نظر نمیدادم بهتر بود ...

sara

در نکته ی دوم درس ششم کتاب دوم ص.43با تشبیه و پایه های آن بیشترآشنا می شویم. وقتی از ما می خواهند که در عبارتی یا بیتی تشبیه و پایه های آن را بیابیم ممکن است این سوال مطرح شود: ارکان تشبیه را در عبارات زیر پیدا کنید یا پایه های تشبیه را مشخص کنید یا عناصر تشبیه را معلوم کنید یا آرایه ی ادبی تشبیه را در عبارت زیر بیابید به هر صورت باید با پایه های تشبیه آشنا بود .ساده ترین نوع تشبیه آن است که هر چهار رکن در آن آمده باشد که عبارتست از:مشبه.مشبه به.وجه شبه ادات تشبیه به این نوع تشبیه مفصل می گویند.مثلا: علم همچون بال انسان را به مقام بالا می رساند اگر در تشبیه وجه شبه حذف شده باشد زیبایی آن بیشتر می شود که به آن تشبیه مجمل می گویند :علم همچون بال است اگر ادات هم حذف شود و مشبه و مشبه به باقی بماندخیال انگیزی بیشتر می شود گویی خواسته ایم همانندی را به اوج خود برسانیم در این حالت تشبیه از نوع بلیغ است:علم بال است. اگر جای مشبه و مشبه به عوض شود و با کسره به صورت مضاف و مضاف الیه بیاید همان تشبیه بلیغ است که به آن اضافه ی تشبیهی می گویند : بال علم در عبارت زیر کدام نوع تشبیه آمده است؟ علم ب