نمونه سوال انشای دوم خرداد

1-معادل فارسی ایمیل چیست؟

2-بیت زیر را به نثر روان برگردانید.

یوسف اخر زمان اید به دوران غم مخور/کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور

3-با استفاده از جناس عبارتی زیبا بنویسید که در آن کلمات زیر امده باشد.

صحرا.گل .باران

4-با کلمات زیر جمله ای ادبی بسازید.

دانش

وطن

5- عبارت زیر را تا دو خط ادامه دهید.

خدایا به ما دانشی عطا کن تا......

6-در عبارت زیر کدام آرایه ادبی دریافت می شود؟یک مورد

هر شاخه گویی دست خواهشی است که در طلب باران از ازمین به اسمان بر امده است.

8-درباره ی راه رسیدن به خوشبختی انشایی در 10سطر بنویسید.

/ 5 نظر / 20 بازدید
مهناز

عالی بود . حرف نداشت[ماچ][خنده]

[تایید]

[خرخون][گریه][قلب]

[دروغگو][قهقهه][دلقک]

پری

ای کاش جواب سوال هارا هم می گذاشتین[تلفن][ماچ][قلب][رویا][لبخند][فرشته][بغل]