امتحانات خرداد املا و انشا پایه های اول و دوم و سوم

سلام.اصلا نگران امتحان نباشید .شما می توانید پاسخ سوالات را به راحتی بنویسید.در هر پایه ای که هستید به نکات زیر بیشتر توجه کنید:

1-سوالات هر چه هم سخت باشد خارج از کتاب نیست .پس اگر کتاب را با دقت بخوانید مشکلی ندارید.

2-فکر می کنید همه ی مطالبی که قرار است بخوانید از پاورقی ها ونکته های مربوط چند صفحه است ؟ اگر قرار بود جداگانه در یک کتاب باشد شاید کمتر از یک دفترچه ی 30برگ می شد. پس برنامه ریزی کنید.

3- با امید به خداوند متعال و با وضو سر جلسه ی امتحان حاضر شوید .خیلی در آرامش و تمرکز شماموثر است.

آرزومند پیروزی شما در همه ی امتحانات زندگی -وینا

/ 1 نظر / 32 بازدید

نمییییییییییییییییییییی شه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟