به نام خرد بخش بخرد نواز

آزمون مستمر ادبیات پایه نهم متوسطه ی اول 94

زمان:35دقیقه

 

1.معانی واژگان2نمره

نباتات........                 فرتوتی.........               منزوی...........  متاع............ 

مصائب........... سریر........                  اِنعام..........                      موهبت............

 

2.تاریخ ادبیات1نمره

تست1:مرزبان نامه از کیست؟   الف. مرزبان بن رستم      ب. سعدالدین وراوینی    ج. امام محمد غزالی

 

**شاهنامه را ..................سروده است. وی در پاسداشت زبان فارسی نقش برجسته ای دارد.

 

3. خود ارزیابی 2نمره

**عبارت "هریکی را انچه به کار باید داد "را توضیح دهید.................................................................

         

**مشاوران خوب برای راهنمایی چه کسانی هستند؟................................................................

 

4.دانش ادبی 2. نمره

تست2: دربیت زیر از کدام عناصر زیبایی سخن استفادهنشده است؟

 

کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند/ نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

الف. تشخیص       ب. مراعات نظیر     ج. تضاد

 

 

تست3: با توجه به بیت(تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش/ حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار )

همه ی توضیحات درست است به جز.....

الف. بنفشه  (مشبه به ) است    ب. آرایه های تضاد ومراعات نظیر دارد   ج.  وجه شبه: بیداری و آگاهی نرگس

 

 

تست4:کدام یک از دوگزینه ی زیر دارای پرسش انکاری است؟ الف یا ب؟.........

الف.در پیله تا به کی بر خویشتن تنی؟

ب.درختی که امروز نشانی میوه ی آن کجا توانی خورد؟

 

 

آیا در بیت زیر تشبیه دیده می شود؟      بله...     خیر....

که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب/یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟

 

 

5.دانش زبانی3 نمره

 

در جمله ی زیر گروه اسمی را معلوم کنید و هسته و نوع وابسته ها را بنویسید.

نگاه کن مرغان هوا را .    هسته ...........وابسته ها...................

 

با توجه به عبارت زیربه سوالات 1تا4مربوط به آن پاسخ دهید.

" در بهار شاخه های درختان را که با امیدواری در جست و جوی جوانه هستند، لمس می کنم؛ این اولین نشانه ی بیدار شدن طبیعت بعد از خواب زمستانی اش است."

1.همه ی این عبارت چند جمله است؟  .................

2.یک فعل اسنادی پیدا کنید وبنویسید...................

3.یک متمم پیدا کنید و بنویسید..........................

4. کلمه ی (طبیعت) چه نقشی دارد؟....................

 

تست5:هم خانواده ی کدام کلمات درست است؟

الف.غنیمت.مغتنم  ب.سعی.سعدی  ج.اهمیت.تهمت

 

 

تست6:در کدام گزینه صفت های ساده و تفضیلی(برتر) به کار رفته است؟

الف.یار بد بدتر بود از مار بد  ب. که او برتر از نام و از جایگاه    ج. تویی برترین ای همه عشق من

 

تست7:حفظ آرامش و نرم گفتاری از ویژگی های کدام لحن است؟

الف.لحن دستوری و فرمان        ب. لحن آرامج.لحن تعلیمی

 

6.معانی ابیات و مصرع ها 4نمره:

الف.دیدار یار غیب دانی چه ذوق دارد؟     ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

....................................................................

 

ب.عقل حیران شود از خوشه ی زرین عنب    فهم عاجز شود از حقه ی یاقوت انار

.........................................................................

 

ج.او از جمال صورت قصر وبسیاری غلامان و سریر ملک وی هیچ خبر ندارد

.........................................................................................

 

د. جوانی گه کار و شایستگی است      گه خود پسندی و پندار نیست

.......................................................................................

 

 

 

7. درک مطلب:2نمره

تست8: جمله ی(عیب ها را به ما می نمایانند آن هم بی صدا و هیاهو) ویژگی چه کسانی است؟

      الف. آیینه های صاف        ب. دوستان دوران نوجوانی    ج. دوستان خوب و واقعی

 

 

تست9:در کدام گزینه به پرهیز از عجله و شتابزدگی دعوت می کند؟

الف.مپیچ از ره راست بر راه کج// چو در هست حاجت به دیوار نیست

ب. در زندگی مطالعه ی دل غنیمت است  // خواهی بخوان وخواه نخوان ما نوشته ایم

ج. ز آزادگان بردباری وسعی // بیاموز آموختن عار نیست

 

 

تست10:مفهوم کدام بیت به درستی بیان نشده است ؟

الف. با بدان کم نشین که صحبت بد /گرچه پاکی تو را پلید کند (کمتر با افراد بد و نادرست  هم نشینی کن).  

 

ب.پسر نوح با بدان بنشست /خاندان نبوتش گم شد (تأثیر هم نشین بد بر انسان ها)

 

ج.هم نشین تو از تو به باید / تا تو را عقل و دین بیفزاید (انتخاب دوستان خوبتر از خود)

 

 

 

تست11: مفهوم جمله ی(رفیق بد عامل ویرانگری است )بیشترمتناسب است با:......

 الف.یار بد بر جان و بر ایمان زند    ب. تا توانی می گریز از یار بد        ج.یار بد بدتر بود از مار  بد

 

شادکام باشید

 

 

 موضوعات مرتبط: آزمون فارسی نهم (مستمر اذر)

تاريخ : ۱۳٩٤/٩/۱۳ | ٢:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()