1.معانی واژگان2نمره

سُتودن........    بُرنا.........    حُقّه...........  متاع............  قوس قزح........... سریر........ قندیل.......... محبس............

 

2.تاریخ ادبیات1نمره

 

اسرارالتوحید ازکیست؟..................... اثری از امام محمد غزالی........................

یکی از آثار نظامی گنجه ای................  حدیقه الحقیقه از کیست؟....................

 

3. خود ارزیابی 2نمره

عبارت "هریکی را انچه به کار باید داد "را توضیح دهید.............................................................................

 

ویژگی های مشترک دوست وآیینه رابنویسید( یک مورد).................................................................................

 

4.دانش ادبی 2. نمره

 -.دربیت زیر از کدام عناصر زیبایی سخن استفاده شده؟(برای هر بیت یک مورد)

 

کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند/ نه همه مستمعی فهم کند این اسرار.........................................

 

تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش/ حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار..........................................

 

تست1:

-(مشبه به) در جمله  (روناک دستهایش را مانند بره ای در هوا می چرخاند) کدام است؟

 

       الف. می چرخاند           ب. دستهایش            ج. روناک           د. بره ای

 

تست2:

-کدام یک از دو بیت زیر دارای پرسش انکاری است؟ الف یا ب؟.........

الف.اینک تو را چه شد کای مرغ خانگی /کوشش نمی کنی پرّی نمی زنی؟

ب.چو بفروختی ازکه خواهی خرید؟ / متاع جوانی به بازار نیست

 

آیا در بیت زیر آرایه ی ادبی تضاد دیده می شود؟      بله...     خیر....

که تواند که دهد میوه ی الوان از چوب/یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟

 

5.دانش زبانی3 نمره

 

در جمله ی زیر گروه اسمی را معلوم کنید و هسته و نوع وابسته ها را بنویسید.

همان گروه موفق را دیدم.     هسته ...........وابسته ها...................

 

با توجه به عبارت زیربه سوالات 1تا6مربوط به آن پاسخ دهید.

" در وقت بهار بنگر و تفکرکن که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد"

1.همه ی ین عبارت چند جمله است؟  .......... 2. نهاد در جمله ی آخر چیست؟............

3.یک فعل اسنادی پیدا کنید وبنویسید................... 4.یک متمم پیدا کنید و بنویسید................

5. کلمه ی (زنده) چه نقشی دارد؟...............6 کدام کلمه نقش (صفت ) دارد؟..............

 

تست3:

هم خانواده ی کدام کلمات درست است؟

الف.غنی.غنیمت.مغتنم  ب.سعی.مساعی.مسعی   ج.احتیاج.حاجت.حجت    د.مبصر.بصیرت.صبور

 

 

تست4:

مترادف کدام کلمه در گروه واژه های زیر نیامده است؟

      عجب.نادانی.انگور.رام.تنبیه.عنب.منزّه .جهالت.مسخّر.آگاهی.شگفت آور.مدهوش.پاک

 

الف. مدهوش       ب. رام     ج. آگاهی    د. منزه

 

تست5:

بیت(ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی/نروم جز به همان ره که تو ام راه نمایی) چند جمله دارد؟

الف.چهار         ب. پنج        ج.  شش       د.  هفت

تست6:

حفظ آرامش و نرم گفتاری از ویژگی های کدام لحن است؟

الف.لحن توصیفی    ب. لحن تعلیمی    ج.لحن دستوری و فرمان        د. لحن آرام

 

تفاوت معنایی (اِنعام) و (اَنعام) را بنویسید..................................................

 

6.معانی ابیات و مصرع ها 3نمره:

الف.این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود /هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار

....................................................................

 

ب.سعدیا راست روان گوی سعادت بردند/راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

.........................................................................

 

ج.راهت داده اند تا در بستان معرفت حق تعالی تماشا کنی وبیرون آیی. چشم باز کن تا عجایب بینی

.........................................................................................

 

د. به چشم بصیرت به خود در نگر /تو را تا در آیینه زنگار نیست

.......................................................................................

 

7. درک مطلب:2نمره

1-در جمله ی(تو همیشه در خانه ی خدایی هیچ تعجب نکنی؟) منظور از خانه ی خدایی چیست؟

      الف. مسجد          ب.این جهان          ج. زیر آسمان          

 

2-در مصرع (در فکر رستنم –پاسخ بداد کرم- خلوت نشسته ام زین روی منحنی) کرم ابریشم نماد چه انسانهایی است؟

الف. پر تلاش    ب. تنها و بی کس          ج. علاقه مند به پیشرفت

 

3-در کدام گزینه تشویق به یادگیری و تلاش است؟

الف.جوانی گه کار و شایستگی است                            ب. همه کار ایام درس است و پند

 ج.بیاموز آموختن عار نیست                                       د. دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

 

 

4.همه ی گزینه ها به موضوع خودشناسی و اصلاح اخلاق خود سفارش شده است مگر......

الف. در زندگی مطالعه ی دل غنیمت است           ب.خود شکن آیینه شکستن خطاست

 

ج.به چشم بصیرت به خود درنگر                         د. دریغا که شاگرد هشیار نیست

 

سطح سوالات چگونه بود؟ 1آسان... 2متوسط ....3 کمی دشوار.....4دشوار......

مایلید کدام بخش کلاس ادبیات بهتر شود ؟................................

 

با آرزوی بهروزی  

 

 موضوعات مرتبط: آزمون فارسی نهم

تاريخ : ۱۳٩٤/٩/٢ | ٩:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()