سلاله:

این واژه عربی است و از  ریشه ی(سلل) آمده  به معنای انتزاع و خارج کردن است با نرمی؛مثل کشیدن تیغ از غلاف و موی از خمیر .

جناب راغب در مفردات آورده: مانند کشیدن شمشیر از غلاف و کشیدن چیزی از خانه به طریق سرقت.

تسلل :به معنای خروج پنهانی است.آن گاه که پیامبر صلوات الله علیه و آله مردم را به جهاد دعوت می فرمود بعضی ها در پشت سر دیگران ،پنهانی از مسجد خارج می شدند و آیه ی 63 سوره مبارکه ی نور درباره ی آنان نازل شد که:

قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذا  (خدا داناست به آنان که در پناه یکدیگر پنهانی از محضر رسول او خارج می شوند)

 سلاله هم در آیات 12 سوره مؤمنون و 8 سجده آمده است .اهل لغت آن را چکیده  و صاف شده گفته اند.

 

فرزند را سلاله و سلیله و سلیل گفته اند که چکیده و کشیده مرد است.

به نظر صاحب قاموس مراد از سلاله هم همان سلّول است...

 

به هر حال این کلمه مجازا به معنای خلاصه و برگزیده  ی هر چیز است.

معانی دیگر سلاله:

گل نرم که چون بفشارند آب از آن بر آید

نسل. فرزند. نطفه

 

البته در فرهنگ جغرافیایی اسم مکان خاصی است جزء دهستان مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل که محلی گرمسیر و کوهستانی است...

 

درباره ی هم خانواده ی آن می توان سلیل .سلیله.تسلل را هم ذکر کرد. با توجه به نظر صاحب قاموس شاید بتوان با سلول هم خانواده  گرفت(؟)

در فرهنگ ها سلول را از ریشه ی فرانسوی گرفته اند ولی اگر این واژه را از کلمات دخیل به شمار بیاوریم مشکلی ندارد که با سلاله هم خانواده  بدانیم.

کلمه ی (سله:salla) هم عربی است و به معنای سبد و زنبیلی است که طعام و جامه اشیای دیگر در ان نهند وجمع آن:سلال(selal) است و با ان ربط ندارد.

کلمه ی سله(sella) هم از کلمه ی لاتینی  (zilla) وارد زبان شده و معرب استنام یک گیاه علفی  است که آین هم ربطی به سلاله ندارد

 

(منابع: لغتنامه دهخدا،معین،قاموس قرآن :قرشی)موضوعات مرتبط: سلاله یعنی چه؟ و ریشه آن چیست؟ , آزمون انشای دوم , اغراق , بازاری حجاقاشجاع

تاريخ : ۱۳٩٢/٧/٢٠ | ٩:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()

مدت پاسخ گویی به هر پرسش

شمارک

به نام آفریننده ی قلم

      

انشا و نگارش پایه ی دوم راهنمایی

سطح ارزشیابی

1

5/.

1- انواع نامه را نام ببرید.(2مورد)

دانش

2

1

2-درست و نادرست را انتخاب کنید.

به عبارتهای کوتاه و آهنگین شعار می گویند.                   ص               غ       

حاشیه گذاری تأثیر چندانی در زیبایی متن ندارد.              ص                غ

در کوتاه نویسی باید به مطالب اصلی توجه کرد.               ص                غ

برخی از یادداشت های روزانه به داستان تبدیل می شود.     ص               غ

دانش

1

5/.

3- استفاده از توصیف برای.........................سبب تأثیر بخشی نوشته می شود.

دانش

2

2

4-هر کدام از عبارات ردیف (الف) را به آرایه های ادبی مناسب در ردیف (ب) وصل کنید.(یک آرایه اضافی است.)                                الف                                          ب  

            برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه             تضمین

              دشمن دانا بهتر از دوست نادان است.                    واج آرایی

              ذات او دروازه ی شهر علوم                                   امثال و حکم

                ای هست کن اساس هستی                                   تلمیح           

                                  تشخیص   

درک وفهم

5

2

 5-با هر واژه و یا ترکیب،جمله ای جداگانه بسازید.

فلسطین:.............................................................................................

اعماق:................................................................................................

قصیده ی سعدی:.................................................................................

زینت:.................................................................................................

کاربرد

5

2

6-یک بند(2خط) بنویسید که در آن ا واژه های(سکوت ، دعا، پنجره، گل سرخ)به کار رفته باشد.

 

 

44

10

7-از موضوعات زیر یکی را انتخاب کنید و با رعایت انسجام و نکات نگارشی انشایی در 10خط بنویسید.(حاشیه گذاری شده است.)

1- گر رسد دشمنی برای وطن /// جان و دل رایگان بیفشانیم (وطن دوستی )

2-شرح حال خود تان.(اتوبیوگرافی)

 3- پرنده ای اسیر در قفس.(خیالی،توصیفی)

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... توفیق رفیقتان

ترکیب

40

10

 

 

 موضوعات مرتبط: آزمون انشای دوم

تاريخ : ۱۳٩٠/۱۱/۱٢ | ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()