نکات ازمونی انشای خرداد

قبل از نوشتن انشا در خود ایجاد انگیزه و علاقه برای نوشتن کنید مثلا بگویید قرار است ذهن من پدیده ی بسیار زیبایی را بیافریند،قلم را با نام خالق همه ی پدیده هابر می دارم وشروع می کنم. 


 

1.مقدمه نویسی و نتیجه را قبلا خیلی تمرین کنید تا در جلسه ی آزمون نگران نباشید

می توانید یک بازی بین خود و دوستانتان انجام دهید. مثلا شما باتوجه به موضوع ذهنی خود سخنانی  به انان می گویید اگر حدس انان درباره ی موضوع شما درست بود مقدمه ی خوبی می تواند باشد و...


2.مراقب باشید وارد ریز موضوع و موضوعات حاشیه ای نشوید.


3.از اول تا اخر انشا  هماهنگی بین نوشته ی شما باشد.


4.وقت خود را در ابتدا برای ان که اول مقدمه بنویسید بعد انشا، تلف نکنید بلکه اول در پیش نویس انشا و هر چه یاد دارید بنویسید بعد خود به خود می توانید از درون نوشته مقدمه ی خوبی پیدا کنید و یا ذهنتان اماده شود برای مقدمه در پاکنویس.


5.حتما کل کتاب انشا را یک مرور بکنید و مباحث درست نویسی و روش های انشا نویسی را مطالعه کنید بعد به دفتر انشا مراجعه کنید و رفع اشکال کنید.

 

6. اگر موضوعی را انتخاب کردید به موضوعات دیگر  فکر نکنید و یا با خود نگویید اکنون این را می نویسم اگر نتوانستم موضوع بعدی را انتخاب می کنم. در غیر این صورت ذهن شما آرام و قرار وتمرکز کافی ندارد و وقت را از دست می دهید

7. خوانا بنویسید و اصلا از غلط گیر استفاده نکنید یا خط خوردگی در متن شما نباشد. برای ان که این مساله محقق شود قبلا در پیش نویس همه ی زمینه ها را اماده کنید و با دقت وارد پاکنویس کنید.

8. حتما قبل از وارد کردن به برگه ی اصلی نوشته را آرام برای خود مرور کنید و مثل یک داور خودتان نوشته را با معیارها و سنجه های داده شده بسنجید.

9. نگران وقت نباشید شما 85 دقیقه فرصت دارید .پیش نهاد می شود به صورت زیر زمان را در نظر بگیرید:

10 دقیقه برای انتخاب موضوع و مزخرف نویسی اولیه.

 50دقیقه برای طبقه بندی مقدمه و نوشتن بندهای بدنه و نتیجه .

5دقیقه مرور برای اخرین بار در پیش نویس .

در پایان هم  20دقیقه برای پاکنویس .

یادتان باشد قلم مناسبی برای نوشتن داشته باشید قلم های ضربه مغزی وسکته ای و  دست وپاشکسته تاثیر نامطلوبی بر نوشتن و خط شما به جا می گذارد

 

  

 

 

 

 

 

 

شما می توانید با توجه به نوع اطلاعات و توانایی های خود جور دیگری زمان بندی کنید. مهم این است که بدانید برای یک نوشته ی خوب همه چیز آماده است. فقط بستگی دارد به نوع پرواز فکر  و رقص قلم شما.

 

 

نوشتن را دوست بدارید

پیروز باشید