وقتی که فصلی از طبیعت ورق می خوره و تحولی در صفحه ی هستی صورت می گیره خیلی خوبه که توجه و نگرشمون به جهان و پدیده های آن با تدبر بیشتر باشه و  در برابر پروردگار و خالق زیبایی ها  سر به سجده فرو آوریم و از او بخواهیم تا در فصل زندگی ما نیز تحولی معنوی و الهی ایجاد کند :

خدایا خالقا پروردگارا !

همه ی چهار فصل زندگی ما را بهاری کن .

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الی احسن الحال.