سلام و سپاس از دقت نظر دوستی که در مورد وبلاگ اشکال داشت. یک اشکال جزئی در نگارش آدرس نام وبلاگ بود که بر طرف شد .دوباره مراجعه کنید موفق می شوید:

                                                                http://sazezendegi.blogsky.com