گروه های اسمی به زبان ساده

 

به دو واژه ی زیر توجه کنید:

 

ایران   -    نوشتند

 

کدام یک از این دو واژه ( اسم) است؟

 

با اندکی دقت درمی یابیم که (ایران) اسم  و نام  است در حالی که (نوشتند) فعلی است که دارای زمان و شخص است.

 

 (ایران) یک گروه اسمی است.

اگر اسم یک کلمه باشد  باز گروه اسمی نام دارد ؛ زیرا این یک کلمه می تواند کلمه هایی را به خود وابسته کند:

 

ایران(یک گروه اسمی)          

   ایران زیبا (یک گروه اسمی)   

 این ایران زیبا (یک گروه اسمی)

 این ایران زیبای من(یک گروه اسمی)  

  این کشور ایران زیبای من(یک گروه اسمی)

 

تمرین1:

 

از بین کلمات زیر کدام گروه اسمی است؟

 گل-زمین-  سیب سرخ-  می سازیم -  رفته بودند – خواهش-این کتاب- راهنمای بزرگ بشریت-  پروردگار-  علی – رسیدی- سبز

 

 

 

پاسخ: 9 گروه اسمی جداگانه داریم به جز فعلهای:می سازیم.رفته بودند.رسیدی  چون که فعلند

 

 

 

 

حال چگونه می توانیم گروه اسمی را  در جمله بررسی کنیم؟

 

بدون در نظر گرفتن فعل ها با توجه به نقش کلمات در جمله گروه های اسمی را پیدا می کنیم؛ 

مثال1:

 

ایران ، زیبا است.

 

ایران (گروه اسمی1)

زیبا(گروه اسمی 2)

 

دراین جمله دو گروه اسمی داریم.

 

مثال2:

 

این ایران زیبا است.

 

این ایران(گروه اسمی1)   

زیبا(گروه اسمی 2)

 

 

 

مثال3:

 

   ما کشور بزرگ ایران  را وطن زیبای خود می دانیم.

 

ما(گروه اسمی1)

  کشور بزرگ ایران  (گروه اسمی2)

وطن زیبای خود (گروه اسمی3)

 

 تمرین:

چند گروه اسمی در جمله ی زیر است؟

 

دانش آموز زرنگ  کتاب های درسی خود را   خواند.

 

 

پاسخ:

دو گروه:

دانش آموز  زرنگ(گروه اسمی1)

کتابهای درسی خود(گروه اسمی 2)

 

 

 

 

 

هسته چیست؟

 

 

در هر گروه اسمی (هسته) ای هم وجود دارد.برای یافتن ، اولین کلمه ای که صدای (  ِ ) نقش نمای اضافه می گیرد هسته است.

 


مثال1:

 

ایرانِ زیبا  (گروه اسمی است  و ایران  :هسته )

خانه یِ چوبی( گروه اسمی  و خانه: هسته)

زندگی شیرین(گروه اسمی  و زندگی :هسته)

حسین( گروه اسمی و خودش هسته است. وقتی گروه اسمی یک کلمه باشد خودش هسته هم می شود)

مثل : جواد رفت. (جواد یک گروه اسمی است که هسته:جواد است. فعل ها را هم که کار نداریم چون اسم نیست)

 

 

تمرین1:

در هر گروه اسمی  ، هسته کدام است؟

 

صحنه ی بازی فوتبال     //     کارگاه آفرینش خیال

 

 

 

 

پاسخ:

صحنه// کارگاه  هر کدام هسته ی گروه اسمی اند.

 

 

 

تمرین 2:

در جمله ی زیر  گروه اسمی را بیابید و سپس هسته را معلوم کنید.

 

فائزه  به درس ادبیات  علاقه ی زیادی  دارد.

 

 

 

پاسخ:

فائزه(گروه اسمی1  خودش هم هسته است چون یک کلمه است)

 

درس ادبیات (گروه اسمی2  و هسته: درس)

 

 

علاقه ی زیادی (گروه اسمی 3  و هسته: علاقه)

 

 

 

 فائزه جان اگر باز هم سوال داری می توانی بپرسی. با آرزوی پیروزی

 

 

 

 

 موضوعات مرتبط: گروه های اسمی , هسته و وابسته

تاريخ : ۱۳٩٤/۱۱/٢٩ | ٢:٠٧ ‎ق.ظ | نویسنده : وینا | نظرات ()