به نام دانای دانایان

 

 

رفع اشکال کتاب فارسی پایه ی هفتم

 

 

 

1.معنای بیت دوم شعر ای مرغک چیست؟

تا کی می خواهی رفتار کودکانه داشته باشی ؟  نرم وآهسته و با ناز راه رفتن را درباغ و چمن یاد بگیر.( از رفتارهای کودکانه دست بردار و با آموختن  و تعلیم شیوه ی درست زندگی را  بیاموز. )

 

 

 

2. قالب شعر صفحه 95 ( برزگری پند به فرزند داد ..." چیست؟

از قطعه های طولانی پروین اعتصامی است.

 

 

 

3.ترکیب " گنجشکی کوچک" وصفی است؟  این (ی) به جای کسره آمده؟

 بله وصفی است .

"ی" نکره بوده که گاهی  به صفت اضافه می شود  :گنجشک کوچکی و گاهی به "موصوف : گنجشکی کوچک  که وقتی به موصوف افزوده شود دیگر آن نقش نمای اضافه (  ِ ) آشکار نمی شود.

 

 

 

4.  پاسخ خود ارزیابی ص 84 : حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه اش ؟

 

 

زیارت و توسل به ائمه علیهم السلام  باعث آرامش روح و جان است و درس و مدرسه و دانش هم می تواند ذهن آشفته و نابسامان را تسلا بخشد چون از نمی دانم ها و جهل و نادانی رها می شویم.

 

 

 

5. آیا مطبوع و طبیعت هم خانواده اند؟ بله 

 

 

6. مسند در جمله ی :" زندگی همین لحظه هاست" کدام است؟

به نظر می رسد چنین باشد: زندگی در همین لحظه ها وجود دارد. در این صورت مسند ندارد.

 

ولی اگر بگوییم

زندگی یعنی همین لحظه (زندگی همین لحظه است:همین لحظه گروه مسندی است)

 

 

 

7. قالب شعر ص 64 " با زبان عقربک می گفت عمر ..." چیست؟

شعر کامل ان چنین است:


عمر من شد برخی فردای من‌
شد زیان سود من  سودای من‌

سالها رفت و نشد فردا پدید

آه ازین فردای ناپیدای من‌

بر امید جنتِ فرداچرا؟

دوزخِ امروزِ شد ماوای من

کام دل فردا بمن بخشد جهان‌

گوئیا فردا بود دنیای من

آرزو فردا برآید بیگمان‌

آه ازین اندیشه ی بیجای من‌

چیست این فردا که در رؤیای او

شد تبه امروز بی همتای من‌

دوشم از سر رفت خواب و می گذشت‌

با غم دل چون دگر شبهای من‌

تیک تاکی ساعت آوردم بخود

وز سخن شد ناصح گویای من

با زبان عقربک می گفت عمر

می روم بشنو صدای پای من

روز اگر سرگرم خواب غفلتی‌

در دل شب گوش کن آوای من‌

تو اسیر آرزوها و زمان‌

لحظه‌ای غافل نه از یغمای من‌

ای ندانسته بهای عمر خویش‌

نیستت آخر چرا پروای من‌

ناگهان آید بپایان دور عمر

وای من ای وای من ای وای من

از ندای عمر بر احوال خویش‌

نوحه‌گر شد طبع غم افزای من‌

در کمین من زمان تیزرو

عاجز از تدبیر کارش رای من‌

بیخبر از سر نوشت خویشتن‌

زندگی شد خواب وحشتزای من

ای زمان ای سود من از تو زیان‌

ای محال از گردشت ابقای من

این تو و این سیر برق‌آسای تو

وین من وین رنج جانفرسای من

*
دکتر فرهاد (احمد؟)ناظر زادۀ کرمانی*

قصیده

 

 

 

8. زندگی به خوردن وخفتن و راه رفتن نیست. نقش خفتن و راه رفتن چیست؟

هر دو به دلیل آن که با واو عطف آمده همان نقش قبل از خود یعنی متمم را دارند که بهتر است بگوییم:معطوف به متمم

 

 

 

9. مسند جمله : "مقصود این نیست"؟  این

 

 

 

10.مسند در :" دایما در کوشش و اضطراب باشد" ؟ در کوشش واضطراب

اگر هم فقط کوشش و اضطراب را در نظر بگیریم  بدون (در : حرف اضافه)  متمم است که البته نقش مسندی مهم تر است

 

 

 

11. در جمله ی " فرصت ها مثل ابرها می گذرند " فعل اسنادی است؟

خیر (است و بود و شد و گشت وگردید اسنادیه)

 

 

 

12. فرصتها ی خوب و عزیز را دریابید جمله اسنادی است؟ خیر

 

 

 

13.مسند در : "وقت طلا ست؟ طلا

 

 

14.برگردان مصرع دوم بیت دوم "راز زندگانی "؟  این درس کجای کتاب بود؟!

 

 

15."از بایزید پرسیدند" آیا بایزید (متمم) است؟

بله

16. رحمت الله علیه درست است یا رحمة الله علیه؟

 

 

نگارش رحمة الله علیه  درست است  ونگارش  رحمت الله علیه جایز است. ( ترکیبات عربی معمول در زبان فارسی با ( ة ) درست است ولی اگر جزء اول را بتوان با (ت) نوشت صورت دوم هم جایز است ( در مثال بالا رحمت هم جداگانه با (ت) می اید یا آیة الله /آیت الله چون آیت به تنهایی هم کاربرد دارد ولی  کلمه ی مختوم به (ة) به تنهایی با (ت) کاربرد نداشته باشد نباید آن را با (ت) نوشت مثل : فاطمة الزهرا که به تنهایی هم فاطمه می نویسیم نه فاطمت !   ( ر.ک کتاب : راهنمای ویرایش از دکتر غلامحسین زاده پاورقی ص22

 

17. مسند در "ابتدای کار تو چگونه بود؟  چگونه

 

 

18. مسند در "من ده ساله بودم"؟  ده ساله

 

 

19. تعداد جمله در : خوب راست می گویم دیگر نه؟" دو جمله

 

 

20.کار گروهی ص 54 سؤال 2؟

بارش باران. شب و روز . تکرار فصول . دم و باز دم. پلک زدن .صدای بعضی پرندگان و حیوانات و ...

 

 

21. قالب شعر ص 40؟ چهار پاره

 

 

22. پاسخ خود ارزیابی ص 159؟

 

به دلیل  مهر و محبت شاپرک بر آدم آهنی باعث شده بود که تحولی در وجود آدم آهنی  به وجود آید که اگر چه دیگران او را به صورت زبانی، خراب نامیدند  اما در واقع "آباد" شده بود .چون  در عالم معنا و به زبان ادبی او خراب کوی عشق شده بود. بنابراین این تحول باعث شده بود که دیگر جواب هایش بر خلاف گذشته از روی آگاهی باشد  و احساس.

 

 

 

23. برای پی بردن به ترکیب اضافی نقش نما را برداشته (دار ) می گذاریم یا (دارد)؟

یکی از راه های معمول این است که نقش نمای اضافه را بر می داریم و جای دو کلمه را تغییر می دهیم و  فعل (دارد) را  مطابق با نهاد در پایان می گذاریم .اگر معنا داد، ترکیب اضافی است:

اسم من (ترکیب اضافی):  من اسم دارم  ( البته این یکی از راه ها ست و شاید در بعضی ترکیبات بتوان از روش دیگر استفاده کرد(ساده ترین روش همان است که بگوییم بعد از نقش نما اگر "ضمیر .اسم یا مصدر بیاید ترکیب اضافی است: یخچال هوشنگ. زمین او. روز آمدن)

 

 

 

20. زرین :غیر ساده است؟

بله      زر+ین

 

 

21.معنای دو بیت ص 135؟

 

یک بیت است و دو مصرع

 

تمام جهان مانند تن و جسم است ودر مقابلش ایران مانند دل است گوینده ی این سخن (نظامی ) ازاین مقایسه کردن(اصلا)شرمنده نیست.  ( ایران اصل و مرکز دنیاست.اهمیت حب وطن و افتخار به آن هم در این بیت مشهود است).

 

 

 

22.آیا محبوبه هم خانواده ی محبوب است؟

بله

 

 

 

23. آیا سخن هم نشین خود را نمی برید ص 115 کنایه است؟

 

 

در کنایه تشبیه ذکر نمی شود . در این جمله سخن را چون درختی فرض کرده که بریده و نابود می شود بنابراین به نظر می رسد کنایه نباشد.

 

 

 

 

24.خود ارزیابی ص 117 سؤال 3؟

 

انسان می تواند از حق شخصی خود بگذرد و اشتباه دیگران را درباره ی خود با بزرگواری عفو کند که در این صورت با خدا معامله کرده و خداوند هم بهترین پاداش ها را به او خواهد داد .در دین ما هم به عفو و گذشت بسیار توصیه شده تا روح انسان تعالی داشته باشد و گر نه دل و قلب ما همیشه از رنج ها زخمی و اندوهناک است و اگر ظرفیت ایمانی ضعیفی هم داشته باشیم همیشه در پی انتقام از دیگران هستیم .

اما وقتی می بینیم به دیگران و جامعه ظلم می شود دیگر حق الناس و داد مظلوم را از ظالم گرفتن مطرح است که اگر در این باره گذشت شود ظالمان بیشتر ظلم می کنند و مظلومان بیشتر مورد ستم قرار می گیرند و به تدریج قانون شکنی باعث متلاشی شدن جامعه و از بین رفتن انصاف می شود پیامبرگرامی ما نیز  به مسأله ی حق الناس اهمیت زیادی می داده اند ولی مواردی را که مربوط به شخص شریف خودشان بود ، مورد عفو قرار می دادند .

قرآن عزیز پیامبر را دارای اخلاق نیکو و (خُلُق عظیم ) و اسوه و رحمت برای همه معرفی نموده است. (درود بی پایان خدا و ملائکه و همه ی عالم بر ایشان باد!)

 

بعضی ادیان ناقص هم در این باره  به بیراهه رفته اند و افراط یا تفریط می کنند بعضی می گویند همه را باید بخشید بدون استثنا و این گونه کرامت انسانی را خدشه دار می کنند.برای همین دین اسلام را کامل ترین دین می نامند چون تعادل و انصاف  در ان رعایت شده است....

 

 

25. آیا بن مضارع : )می رویَم mirooyam) : (روی rooy) است؟

بله

 

 

 

26.آیا نوبه و سهم هم معنی اند ص 108؟

 

 

نوبت یعنی دفعه .بار. به نوبه یا به نوبت :یکی پس از دیگری . اما سهم : قسمت و بهره و نصیب .

 

 

 

 

 27. آیا ظهر با مظهر همخانواده است؟

 

 

 

بله .با این توجیه که هر دو هم ریشه اند و از نظر معنایی به هم نزدیکند ظهر (آشکار شدن خورشید در وسط آسمان) مظهر (محل ظهور و آشکار شدن که نوعی نشان است)

 

 

 

 

28.  در ص 108 گرد آمدن ملل زیر پرچم اسلام کنایه است؟

 

 به طور کلی کنایه از مسلمان شدن ملل  است

  ولی پرچم اسلام کنایه نیست

 

 

 

 

29. در ص 108 تاریخ ان را به نام تمدن اسلامی می شناسد تشخیص است؟ بله

 

 

 

 

30. آیا توسعه و پیشرفت هم معنی اند؟

توسعه با گسترش و فراخی هم معناست وبه نظر می رسد ترقی با بالا رفتن وپیشرفت .

 

 

 

31. آیا عَلَم با عالَم هم خانواده است؟

در زبان عربی چون هر دو را از یک ریشه می دانند هم خانواده می گیرند وشاید توجیه معنایی چنان باشد که عَلَم :نشان و جهان هم چون نشان وجود خداست:عالَم گویند (؟) بعضی این دو را در فارسی هم خانواده نمی دانند.

 

 

 

 

 

32. پاسخ خود ارزیابی ص110 سؤال 2؟

 

با آثار شاعران پارسی گوی و کتب گوناگون د زمینه ی فرهنگ و اخلاق و معارف وتفسیر قرآن و....

 

 

 

33. در (کتابم) نقش (م) ؟ آیا می توان گفت ضمیر هم است؟

 

 

 

نقش با نوع متفاوت است . دراین جا : نقش (م) مضاف الیه (کتاب من)  و نوع آن (ضمیر شخصی پیوسته اول شخص مفرد)

 

 

 

 

 

34.  آیا اطلاعیه و اعلامیه هم معنی اند؟

 

تقریبا بله (هرچند درعربی تفاوت معنایی ظریفی دارند)

 

 

 

 

35. صص104و105 تمرین 4 چند جمله دارد؟

 

یازده

 

 

 

36.بی هوشم کند فعل جمله یا کند به تنهایی ؟

به نظر می رسد بی هوش مسند و کند فعل اسنادی باشد (* استثنا: گاهی فعل کرد و زمانهای ان مسند می پذیرد )

 

 

 

 

37. سه مصرع آخر شعر ص 96 چند جمله؟

 

چهار 

وقتی مدتی عمرم با گل گذر کرد//کمال همنشین در من اثر کرد//وگرنه(درغیراین صورت) من همان خاک هستم// که هستم//

 

 

 

 

38.آیا عبرت و عابر و عبور هم خانواده اند؟

بله (هم ریشه اند و هم  معنا .  چون گذر کردن هم به نحوی در ان لحاظ شده )

 

 

 

 

39.مصدر بیندوزد (اندوختن) است؟ بله

 

 

 

 

40. فعل و مسند در جمله ی :"کسی که واقعا حقش است" ؟ 

حقش است فعل جمله و این جمله از نوع استثناست

 

 

 

اگر مایلید برای مطالعه ی بیشتر درباره ی پرسش40  ادامه ی مطلب را بخوانید. این موارد در آزمون مطرح نخواهد شد.

 

 


بعضی از جمله ها قالب های خاصی دارند ونمی توان توضیح روشنی درباره ی ساختار شان داد اگر بخواهیم ساختار این جملات را تغییر دهیم موجب به هم ریختگی معنایی ان می شود به این گونه جملات (قالبی بی نهاد و غیر شخصی می گویند که چند شکل دارند ؛

 

مثلا :

 

خنده اش گرفت  .دردت امد. لجم گرفت ... این ضمیر ها  را نمی توان حذف کردچون قالب جمله به هم می ریزد.(خنده گرفت.درد آمد. لج گرفت!) این ضمایر نشان دهنده ی شخصی هستند که فعل به ان ها مربوط است(او خنده اش گرفت. تو دردت آمد. من لجم گرفت .)

 

گاهی وقت ها می توان ضمیر را حذف کرد. این گونه از جملات با فعل سوم شخص مفرد (بود .شد . است) ساخته شده

 

مثل : سردم است (سرد است).بسمان است.(بس است) حقش است (حق است)

 

گاهی می توان این ها را با نهادی اورد (هوا سرد است) و گاهی صورت شخصی ندارد

 

و یک جمله ی اسنادی درست کرد که البته این تغییر ها با تغییر معنایی جمله  هم همراه است و اگر در جمله باشد  نمی توان این تغییرات را صورت داد:

 

کسی که واقعا حقش است .

 

 (حقش است ) یک فعل است

بعضی هم گفته اند (حق) مسند و (است  )  فعل .