اللهم رب شهررمضان الذی انزلت فیه القران...


پروردگارا توان با تو بودن و با تو ماندن و با تو خواندن را به ما ارزانی فرما...

آرزویم بیداری در دل شب و نیاسودن از عشق توست.

پروردگارا نمی دانم تا چه اندازه می توانم روزان و شبان این ایام عزیز را درک کنم اما از تو می خواهم یاریم کنی تا آن گونه که تو می خواهی رفتار کنم نه آن گونه که خود می خواهم...

از همه ی دوستان دستانی سرشار از دعا خواستارم...

از همه ی آنان که در دعایشان چنین می خواهند:

اللهم ارزقنا خیر الدنیا و الآخره والعافیه والنصر