سلام.معنی این بیت چیه؟

بـبـاخـتم دل دیـوانـه و نـدانـسـتم        کـه آدمـی بـچه ای شیوه پری داند

 

 

سلام بر شما،

دل باختن ؛یعنی دل از دست دادن و عاشق شدن

وقتی هم که کسی عاشق شود دیگر جایی برای عقل باقی نمی ماند بنابراین به او می گویند مجنون و دیوانه

آدمی بچه ؛یعنی بچه ی آدم و آدمیزاد

شیوه ؛یعنی روش

پری ،منظور فرشته  است که دارای خلق نیکو و پسندیده است در مقابل دیو که صاحب صفات بد و زشت می باشد.

حافظ در این بیت بیان می دارد که من در برابر نیکوخلقی و زیبایی هایی که یار داشت دل از دست دادم و نمی دانستم که او هم (که یک انسان بود وانسان سرتا پا نیک و خوش خلق کم یاب است)روش پری وفرشته بودن را می داند.

 

البته با توجه به بررسی تاریخی و سیاسی این غزل، برخی ادبا وپژوهشگران گفته اند که حافظ این غزل را زمانی سروده که حاکمی ظالم بنام شاه محمود مظفری ادعای فرمانروایی چندین شهر از جمله کرمان و شیراز را داشته است آن هم در زمانی که حاکم واقعی فارس (شیراز) شاه شجاع بوده یعنی مرید و دوستدار حافظ که هر دو نسبت به هم احترام و ارادت داشته اند .

حافظ در این غزل به گونه ای از فرصت استفاده می کند و علاوه بر این که به مردم هشدار می دهد که شاه محمود عادل نیست، به شاه شجاع هم تذکر می دهد که هرکس دادگستر باشد و رعایت حقوق مردم را بکند دلخواه دیگران است.

در ضمن بیان می دارد که نباید برای کسی که به او علاقه دارید به شرط مزد کاری کنید تا دستمزد و حقوقی برایتان مقرر کند بلکه دوست خود بهتر می داند که چگونه اجر زحمت دوست را بدهد.پس باید خلوص و یکرنگی پیشه کرد.

 

منابع:دیوان حافظ. شرح سودی بر حافظ. حافظ خراباتی .ج2.ص1351.رکن الدین همایون فرخ