از همه ی دوستان التماس دعا دارم به ویژه آن هایی که نام ها و القاب زیبای حضرت فاطمه ی زهرا سلام الله علیها را بر قلب شناسنامه های خود با عشق حک کرده اند.