چه کنم تا دوباره علاقه ی حضور در کلاس در من ایجاد شود؟

 

پس از چندین روز تن آسانی و استراحت عیدانه (البته به اضافه ی رشد عیدانه و تکالیف اندک نوروزی و برنامه ریزی برخی از دانش آموزان دور اندیش از روز دهم عید به بعد برای آزمون های بیدار کننده ی(مستمر و یا تکوینی) بعد از آن و سر انجام آزمون نهایی ) باید دانست که این تعطیلی دلچسب روز چهارشنبه هم برای خودش یک تحویل دیگر بود که با دو روز بعدش توانست موجب ادخال سرور در قلوب عموم طلاب علوم مختلف شود؛هر چند بزرگان گفته اند :

                               "فکر شنبه تلخ دارد جمعه ی اطفال را"

باری به هر جهت اگر باد بهاری با وزش خود توانست چشم سوسن و سرو و سمن و چمن و دشت و دمن را باز نماید، خنکای نسیم وزش شنبه هم خواهد توانست چشم نازنین های طالب علم را باز و ناز کند.

بنابراین خوب است کارهایی را انجام دهیم که دوباره شوق و ذوق تحصیل در ما زنده شود؛مثلا به یاد دوستان و همکلاسی های خوبمان بیفتیم که چند ماه در کنار آن ها لحظات مختلفی را سپری کردیم. ساعات پر هیجان آموزشی کلاس و معلمانی که هر کدام  با روش خاص خود سعی در تفهیم بهتر مطالب درسی داشتند؛ ترفندهای دانش آموزی در مواقع خاص کلاس برای تغییر نظر معلمان در برگذاری آزمون ها یا تقدیم و تأخیر آن ،نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی در یکی دو ماه آینده و آخرین روزهای خوش مدرسه و خاطرات شیرین آن با همه ی دلواپسی هایش می تواند دوباره نیروی محرکه ی حضور با نشاط در مدسه باشد.

خاطراتی که در تعطیلات نوروزی برای ما به یاد مانده و آن تفکرات خلاقی که ما از خود بروز داده ایم تا مشکلی را به آسانی حل کنیم، حاشیه های سفر و پشت صحنه های آن هم می تواند به عنوان موضوع جالبی برای ساعات کلاس انشا مطرح شود تا برای بقیه تجربه و دانش به همراه داشته باشد.

از همه مهم تر خواندن دعاهای مربوط به دانش افزایی و تلاوت آیات نورانی قرآن و مطالعه ی ارزش علم و دانایی نیز رغبت طالب علم را به یادگیری و تحصیل علم و دانش افزایش خواهد.

هر که روز پنج شنبه سیصد نوبت این آیه را بخواند نزد علما و فضلا عزیز و محترم شده،تحصیل علوم بر وی آسان می شود و همچنین رغبت و علاقه ی او به مطالعه افزایش می یابد:

" مَن کان یریدُ العزّةَ فللهِ العزّةُ جمیعاً "    (سوره مبارکه فاطر / 10)

"هر که طالب عزت است (بداند که) عزت خاص خداست."          

منابع:(جامع الفواید.دارو و درمان معنوی:محسن کاظمی.نشر میم.قم.1382)