عید میلاد یازدهمین حلقه از منظومه ی نور،یازدهمین آیه از سوره ی عترت،یازدهمین ساقی میخانه ی عشق،امام خوبان، سرور رستگاران، ستاره ی سرور، امام حسن عسکری ،علیه السلام و الصلوات بر همه ی دوستان آل البیت خجسته باد.

 

این میلاد فرخنده و این شادی شیرین شور آفرین را تبریک و تهنیت عرض می کنیم به:

پیشوای نازترین نازنینان دو گیتی ، مقصود دل نیازمندان،محرم اسرار الهی، خاص

ترین بنده ی پاک خدا،مولایمان امام زمان که کامل ترین درود و سلام پروردگار بر ایشان باد.

ابیات زیر برگزیده ای از اشعار کتاب شوق المهدی نوشته ی ملا محسن فیض کاشانی است؛تقدیم به دوستداران آل البیت.

  یادآوری می شود که فیض تمام ابیات این دیوان را درباره امام مهدی ،روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء ، سروده است .سبک غزلیات،استقبالی از غزلیات شاعر شهیر خواجه حافظ است:

 

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

در پرده ای هنوز و صدت عندلیب هست

مردیم از فراق تو ای عیسی زمان

آیا ز خوان وصل تو ما را نصیب هست؟

هر جا روم خیال تو در دیده ی من است

هر جا که هست پرتو روی حبیب هست

هرچند دورم از تو که دور از تو کس مباد

لیکن امید وصل تو ام عن قریب هست

دوری ز خدمت تو ز نقصان شوق ماست

دردا که درد نیست و گرنه طبیب هست

اظهار شوق این همه از فیض، هرزه نیست

هم قصه ی غریب و حدیث عجیب هست.  (ص . 115 )


 

 

باز هم دل بهانه ی تو را می گیرد.نامت ،آوایت ،نمازت، قرآنت ...

زمان می گذرد.

بی تو پای ثانیه لنگ می شود

دلتنگ می شوم

می گذارم شب فرا برسد و سکوت سردش صدای دل را بلند کند

سر به  آسمان بلند می کنم تا به یاد تو با ماه و اختران سخن گویم

اما ...

مولای من!

نمی توانم بگویم آن چه را در دل دارم

که نه ماه و اختر و آسمان و فلک محرم دل بی قراران نخواهد بود.

پروردگارا ! تو را سوگند می دهم سوگند :

 "...به حال نیاز و قنوت نمازش

به سبحان سبحان سبحان مهدی

به برق نگاه و به خال سیاهش

به عطر ملیح گریبان مهدی

به حج جمیلش به جاه جلیلش

به صوت حجازی قرآن مهدی

به صبح عراق و شبانگاه شامش

به آهنگ برق خراسان مهدی

به جان داده های مسیر عبورش

به شهد شهود شهیدان مهدی

مرا دائم الاشتیاقش بگردان

مرا سینه چاک فراقش بگردان

تفضل بفرما بر این بنده ی بی سر و پا

مرا همدم و  محرم و هم رکاب ...

سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان".

                                                                                          التماس دعا