والفجر و لیال عشر ...

این روز ها خاطره ی بزرگترین حماسه هاست .حماسه ای که خالق آن امام بود و امت امام.خاطره ای ماندگار که هیچ گاه از یادها نخواهد رفت.این انقلاب انفجار بود یک انفجار بزرگ .اما نه از جنس شمشیر و زور .بلکه از جنس عشق و نور...

انقلاب ما انفجار نور بود.

ایرانیان هیچ گاه برده نبوده اند و زیربار ستم بودن را بر نمی تابیدند. ایرانی یعنی اصیل  و نجیب .یعنی شریف و آزاده .

از این میان آزاد مردی به پاخاست و آزادمردان به یاریش  شتافتند...

                                           

این روزها روزهای خداست .روزهایی که مردم ایران به وحدت کلمه رسیدند و در سایه ی ایمان به خدا و پیروی از ولایت فقیه  به رهبری بنیان گذار جمهوری اسلامی امام خمینی توانستند ریشه های استبداد و طاغوت و طاغوتیان را بر کنند و رژیم خانمان سوز و ستمگر شاه خائن را رسوا و ضایع کنند.

در آن زمان همه ی مردم در صحنه بودند زن و مرد کودک و پیر و جوان.

چه سروهای آزاده ای که از دشنه ی جلادان خون خوار  بر خاک نخفتند و چه کبوتران عاشقی که به جرم سردادن سرود سبز آزادی و آزادگی خونین بال نگشتند...

آه ! پروردگارا !  آن روز دست تقدیر ما را همراه و هم قدم با نازنینان کوی آزادی نکرد اما اینک که نام و یادشان بر قلب سفید نوشته ها و در نفس و نغمه ی سرودها و نوازندگی نوازنده ها و نقششان بر تابلوی نگارگران جاودانه است ما نیز از همان کوییم .هنوز هم جوهر احساسمان معطر است و طراوت و سرسبزی شکوه آن زمان را با خود دارد.

قلم وجدان نشکسته بلکه آبی تر از هر زمان می نویسد .چرا که قلم از همان درخت حماسه ساخته شده و عطر عشق و شور و شعورش از عصاره همان شکوه است.

پس با همان قلم می نویسیم:

سلام بر فجر و روزها و شب هایش

سلام بر الله اکبر بر روی پشت بامهایش

سلام بر آزادی و آزادگی

سلام بر انقلاب اسلامی

سلام بر عشق و ایثار

سلام بر شهیدان انقلاب

سلام بر امام شهیدان

سلام بر خمینی و یاران وفادارش

سلام بر ادامه دهندگان راه امام

سلام بر خامنه ای خلاصه ی خمینی

و سلام بر مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف  صاحب اصلی این انقلاب و حافظ آن؛

 

یادمان باشد تا زمانی که به ارزشها و اعتقادات دینی و اسلامی خود پای بندیم یک آزاده و ایرانی و یک مسلمان حقیقی خواهیم ماند و هنگامی که در دام هوا گرفتار آمدیم و اصول و ارزشها در نظرمان کم رنگ شد و یا در مقابل آن ایستادیم مرگ حقیقی ما فرا خواهد رسید. آری" هر که با حق در افتد بر افتد."

حق ماندگار است و باطل نافرجام.